Informatiehuizen Omgevingswet krijgen vorm

10-03-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De eerste schetsen van de zogenoemde informatiehuizen zijn opgeleverd.

Deugdelijke informatie over de leefomgeving is cruciaal voor een goede uitvoering van de Omgevingswet. Tien zogenoemde informatiehuizen (virtuele verzamelplekken van data) gaan voorzien in het organiseren van beschikbare, bruikbare en bestendige data.

Deze schetsen zijn voor informatiehuizen op het gebied van Lucht, Water, Bodem & Ondergrond, Natuur, Externe Veiligheid, Geluid, Cultureel Erfgoed, Ruimte, Bouw en Afval. De virtuele verzamelplekken komen voort uit de ambitie van IPO, VNG, UvW en Rijk om in de informatiebehoefte voor de uitvoering van de Omgevingswet te voorzien.

Laan van de leefomgeving

De tien beoogde informatiehuizen staan aan de virtuele ‘Laan van de leefomgeving’. Een loket voor vergunningsaanvragen, digitale kaarten en andere gebruikerstoepassingen moeten de beschikbare informatie toegankelijk maken. De ‘eigenaren’ van de data analyseren hoe zij de informatie gaan vergaren en verstrekken via de informatiehuizen. Hierover zijn nu tien rapporten opgeleverd.

Meer informatie

Bericht en rapporten op Omgevingswetportaal.nl

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig