GT zet ‘next step’ met Vaste Communicatie

06-06-2016 • Geplaatst in King en Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Gemeentelijke Telecommunicatie (GT), het initiatief van gemeenten om gezamenlijk telecommunicatiediensten in te kopen, heeft met de opening van de inschrijving voor Vaste Communicatie haar ‘next step’ gezet. Eerder startte zij de gezamenlijke aanbesteding voor Mobiele Communicatie met meer dan 280 deelnemers. Zij borduurt nu met Vaste Communicatie voort op een bewezen succesformule: simpele, standaard voorzieningen waaraan veel behoefte is gezamenlijk inkopen.

Naast het gemak die een dergelijk initiatief voor haar deelnemers met zich meebrengt, mogen de besparingen ook zeker niet onvermeld blijven; gemeenten besparen met GT Mobiele Communicatie in totaal zeker tot 100 miljoen euro gedurende de looptijd van zes jaar. Ook met Vaste Communicatie komen gemak en flinke besparingen weer in zicht.

Inschrijving GT Vaste Communicatie van start

Met het versturen van de ledenbrief op maandag 23 mei 2016 heeft de VNG de inschrijving voor de nieuwe aanbesteding Vaste Communicatie formeel geopend. Hieraan moet met klem worden toegevoegd dat deze aanbesteding ook openstaat voor ‘aan gemeenten gelieerde organisaties, zoals veiligheidsregio’s, ISD’s, vervoer- en havenbedrijven en dergelijke. Zij en gemeenten kunnen zich tot en met 8 juli 2016 aanmelden.

Publicatie AFB GT Vaste Communicatie

Ook op 23 mei publiceert GT de eerste AFB (Algemene Functionele Beschrijving) van GT Vaste Communicatie. In april heeft GT reeds een een aantal regiobijeenkomsten gehouden. Daar hebben gemeenten hun input kunnen leveren op de inhoud van de voorliggende aanbesteding. Die input is al meegenomen in deze eerste AFB. Tevens is de input vanuit de marktpartijen er al in verwerkt. Gemeenten en marktpartijen zijn bij dezen weer uitgenodigd om de AFB te becommentariëren, opdat ze weer verder kan worden fijngeslepen en uitgebreid. Zo komt GT, net als bij Mobiele Communicatie, tot een door deelnemers gewenste en voor de markt haalbare set aan eisen.

Status GT Mobiele Communicatie 2

GT heeft onlangs de inventarisatie gestart voor de belangstelling voor een gezamenlijke aanbesteding Mobiele Communicatie voor gemeenten en deelnemingen die niet meedoen met GT Mobiele Communicatie. Op dit moment hebben zich 37 deelnemers als belangstellende aangemeld. In augustus zal de stuurgroep GT aangeven of dit traject verder wordt ingevuld. Dat is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen en hoewel het er nu goed uitziet, dienen zich toch wel meer kandidaten aan te melden. Bij dezen dus voor die gemeenten en daaraan gelieerde organisaties die niet meedoen aan GT Mobiele Communicatie het verzoek om te bedenken of deelname interessant kan zijn en als het antwoord daarop ja is, zich ook op te geven via het inventarisatieformulier.

Meer informatie vindt u zoals altijd op www.gemeentelijketelecommunicatie.nl. U kunt uiteraard contact met ons opnemen. Dat kan per e-mail (gt@kinggemeenten.nl) of rechtstreeks telefonisch (Daan Oltheten, 06-13123999).

Wij hopen dat uw gemeente zich binnenkort aanmeldt als deelnemer aan GT Vaste Communicatie.

Zie ook onze themamiddag  http://www.viag.nl/nieuws/2016/05/20/themamiddag-agenda-2020-samen-doen-samen-aanbesteden-partijen-verbinden

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig