Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Invoeringswet Omgevingswet: factsheet over Omgevingsplan

21/06/2016

De minister van IenM heeft de Tweede en Eerste Kamer geïnformeerd over de Invoeringswet Omgevingswet. Over enkele aanpassingen die van invloed zijn op het omgevingsplan bestaat inmiddels meer duidelijkheid. Een nieuwe VNG-factsheet over het omgevingsplan gaat hierover.

Invoeringswet

Een invoeringswet regelt het overgangsrecht en het intrekken en wijzigen van diverse wetten. Daarnaast worden vaak nog technische wijzigingen aangebracht. De Invoeringswet Omgevingswet doet dat ook, maar regelt daarnaast een aantal meer inhoudelijke wijzigingen van de Omgevingswet.

De minister van Infrastructuur en Milieu geeft in een brief van 19 mei informatie over het proces, het overgangsrecht en over de inhoudelijke wijzigingen. Dat zijn:

  • de regeling voor planschadevergoeding
  • de regeling voor punitieve handhaving
  • de verankering van het digitaal stelsel omgevingswet (DSO)
  • de gefaseerde omgevingsvergunning voor het bouwen
  • de introductie van de omgevingsplanactiviteit

Meer ruimte voor gemeenten

De introductie van de omgevingsplanactiviteit maakt het voor gemeenten mogelijk zelf in het omgevingsplan te bepalen of voor een activiteit een vergunning nodig is. Daarmee komt de minister gedeeltelijk tegemoet aan een voorstel dat de VNG heeft gedaan.

Meer informatie over o.a. deze wijziging vindt u in de factsheet ‘Omgevingsplan: reikwijdte en vergunningenstelsels.

Juridische routekaart Omgevingswet

Door de Kamerbrief is de planning van de Juridische routekaart Omgevingswet aangepast op het onderdeel Invoeringswet.

Meer informatie