Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Privacy zorg: wifi-tracking

05/07/2016

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft winkels en gemeenten gewezen op de wettelijke eisen die gelden wanneer zij gebruik maken van wifi-tracking. Het volgen van mensen via het wifisignaal van hun mobiele apparaat maakt een grote inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer.

Verschillende organisaties maken gebruik van wifi-tracking. Zo gebruiken winkels deze techniek om bedrijfseconomische informatie te genereren: hoeveel mensen passeren de winkel, hoeveel bezoekers gaan de winkel in en hoelang blijven zij op een bepaalde plaats in de winkel.

Gemeenten en evenementenorganisatoren zetten de techniek bijvoorbeeld in om loopstromen in kaart te brengen en bij te houden hoe lang bezoekers op een bepaalde plaats verblijven.

Wanneer mag het

Via wifi-tracking worden locatiegegevens samen met het unieke nummer van een mobiel apparaat opgeslagen en verwerkt. Organisaties mogen deze persoonsgegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) alleen verwerken als zij daar een zogenoemde wettelijke grondslag voor hebben. De verwerking kan bijvoorbeeld zijn toegestaan als mensen er zelf toestemming voor hebben gegeven.

Ook mag een organisatie wifi-tracking inzetten als dit noodzakelijk is om haar diensten te kunnen verlenen. Organisaties met een publiekrechtelijke taak, zoals gemeenten, kunnen via wifi-tracking persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is om die taak uit te voeren. Er mag alleen in díe periodes en in díe gebieden waarin het echt nodig is, worden gemeten.

Informeren

Organisaties die wifi-tracking inzetten, moeten mensen helder informeren over welke gegevens worden verzameld en waarvoor dat gebeurt. Dit moeten zij doen op het moment dat de gegevens worden vastgelegd. Daarnaast mogen de persoonsgegevens maar voor een beperkte periode worden bewaard. Dat mag alleen zolang het noodzakelijk is voor het doel van de metingen. Voor meetgegevens binnen winkels is dit maximaal 24 uur. Na die periode moeten de gegevens direct worden vernietigd of onomkeerbaar worden geanonimiseerd.

Voor wifi-tracking op de openbare weg zijn meer waarborgen nodig dan wanneer dit binnen bijvoorbeeld een winkel gebeurt. In de openbare ruimte moeten mensen zich onbespied kunnen bewegen. De gegevens moeten dan bijvoorbeeld onmiddellijk en onomkeerbaar worden geanonimiseerd.

Voorbeeld

Een van de bedrijven die dit ondersteunt is Citytraffic. Het bedrijf werkt samen met dertig gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De verzamelde data wordt verkocht aan onder andere gemeenten en winkels. Maar Citytraffic hangt ook scanapparatuur in steden zonder dat de gemeente hiervan op de hoogte is. "We hebben geen toestemming nodig, want we tellen gewoon mensen", aldus Huib Lubbers, oprichter van Citytraffic, tegen RTL Z.

"Ik snap de ophef over wifi-tracking wel", zegt Lubbers. "Maar we zijn met Citytraffic duidelijk en transparant in wat we doen en wat we opslaan. Veel bedrijven en gemeenten profiteren van onze data."