Vertrouwen is belangrijk, óók als dat afwezig is

30-06-2016 • Geplaatst in King en Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Nederlanders voelen zich over het algemeen prettig in hun buurt en ze helpen elkaar. Ze zetten zich ook graag in voor hun eigen leefomgeving. Opmerkelijk genoeg doen ze dat als ze veel vertrouwen hebben in hun gemeente, maar óók als ze helemaal geen vertrouwen in de gemeente hebben.
Dat blijkt uit de Burgerpeiling, een onderzoek waaraan bijna 60.000 mensen in 73 gemeenten meededen. De inzet voor leefbaarheid en veiligheid van de buurt is het hoogst onder inwoners met geen vertrouwen in de gemeente èn onder inwoners met veel vertrouwen in de gemeente. Ofwel men neemt het heft in eigen handen omdat men niets van de gemeente verwacht, ofwel men is bereid zich in te zetten voor de buurt omdat men vertrouwen heeft dat de gemeente dit ondersteunt.
Dat ‘vertrouwen in de gemeente’ wordt vooral bepaald door het contact dat mensen met de gemeente hebben. Inwoners hebben vertrouwen in hun gemeente als de medewerkers van de gemeente afspraken nakomen, echt luisteren naar inwoners, hen actief betrekken bij hun buurt en juiste en volledige informatie geven.

Over het onderzoek en de Burgerpeiling

Het onderzoek is gebaseerd op de Burgerpeiling, een onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl van VNG/KING. De Burgerpeiling is de afgelopen 18 maanden uitgevoerd in 73 gemeenten. Ruim 56.000 personen hebben de vragenlijst ingevuld.


De Burgerpeiling is een standaard voor burgeronderzoek waarmee gemeenten ook zelf de mening en de betrokkenheid van haar inwoners kunnen meten.

Heeft u vragen over het onderzoek? Bel met de woordvoerder van KING Jan Willem Jurg via 070 373 8191 of mail naar waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl.

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig