Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Visitatiecommissie en ontwikkelingen informatieveiligheid

05/07/2016

De Visitatiecommissie Informatieveiligheid heeft haar jaarverslag '180 dagen onderweg' uitgebracht.Het jaarverslag geeft de uitkomsten van gesprekken van de commissie met gemeenten. De Visitatiecommsie doet ook verschillende adviezen aan het Rijk en de gemeenten.

Zo doet de commissie nadrukkelijk een oproep aan gemeentebestuurders om actief aan te sturen op verdere aansluiting op de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). De VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid bespreekt 7 juli de gespreksuitkomsten en adviezen van de Visitatiecommissie.

Advies Visitatiecommissie

De Visitatiecommissie adviseert het project ENSIA, ter stroomlijning van de auditverplichtingen op informatieveiligheid, zowel bestuurlijk als ambtelijk te
steunen en waar mogelijk te versnellen. De commissie bevestigt het belang van IBD en concludeert dat deze bij gemeenten als deskundig en waardevol bekend staat.

Oproep VNG

De VNG roept gemeenten op om de derde uitvraag over informatieveiligheid voor 1 september in te vullen. De uitkomsten worden gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl als vervolg op de 0-meting van voorjaar 2014 en de 1-meting van voorjaar 2015. Met de vervolggegevens van 2016 wordt inzichtelijk in hoeverre gemeenten al werk hebben gemaakt van de acties zoals benoemd in de BALV-resolutie van 2013.

Resolutie BALV

Tijdens de BALV van 2013 namen de VNG-leden de resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ aan. Met deze resolutie wilden zij:

  1. de informatieveiligheid bestuurlijk en ambtelijk borgen
  2. de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) implementeren
  3. transparant zijn over de lokale invulling van informatieveiligheid.

Om deze ambities waar te kunnen maken is onder meer de onafhankelijke, adviserende Visitatiecommissie Informatieveiligheid ingesteld.

Meer informatie

In de ledenbrief 'Ontwikkelingen informatieveiligheid' gaan we nader in op het jaarverslag van de Visitatiecommissie, de IBD, het project ENSIA (Eenduidige Normatiek en Single Information Audits) en de derde uitvraag over informatieveiligheid.