Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De basis op orde? Dan bent u bereikbaar via IPv6!

23/08/2016

Gemeenten zijn hard bezig hun digitale infrastructuur op orde te krijgen. Met de uitvoering van het programma Digitale Agenda 2020 (DA2020) zetten de gemeenten de volgende stappen in het vernieuwen van hun informatievoorziening, de uitvoering en de (online) dienstverlening aan haar burgers en lokaal gevestigde bedrijven. VNG/KING ondersteunt ze daarin onder andere met het verkennen van een zogenaamde Generieke Gemeentelijke Infrastructuur(GGI).

IPv4 adressen raken op

Digitale bereikbaarheid van gemeenten, o.a. via websites en e-mail wordt steeds belangrijker, zeker wanneer steeds meer dienstverlening digitaal wordt uitgevoerd. Voeg daarbij de ontwikkeling rond Internet of Things (IoT), waarbij steeds meer systemen en apparaten via internet worden ontsloten, zoals lantaarnpalen, verkeerslichten, parkeerautomaten, sensoren, stofzuigers, koelkasten. Ook daarmee krijgen gemeenten steeds meer te maken en mede daarom wordt bereikbaarheid via internet nog belangrijker. Praktisch betekent het een enorme toename van de vraag naar internetadressen, de zogenaamde IP adressen. Het huidige systeem van internet

adressen heeft maar iets meer dan 4 miljard adressen beschikbaar en dit aantal raakt snel op. Om mee te ontwikkelen en ook in de toekomst te kunnen communiceren met andere systemen zullen ook gemeenten nieuwe internetadressen moeten invoeren.

Scan op bereikbaarheid

Met dit gegeven in het achterhoofd heeft VNG/KING samen met Logius en het Platform Standaardisatie een scan uitgevoerd naar de mate waarin gemeenten en een kleine 200 IT leveranciers voor de gemeentelijke markt hun internetsites bereikbaar hebben gemaakt via IP versie 6 (afgekort IPv6).
Uit deze scans blijkt dat slechts 11 gemeenten volledig bereikbaar zijn via het nieuwe internetadresprotocol. 169 (42%) gemeenten werken eraan en 218 (55%) hebben naar het lijkt feitelijk nog niks gedaan. Bij de onderzochte ICT leveranciers bleek het niet veel beter.

Aansluiten op IPv6

Uit het bovenstaande blijkt dat gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden een forse uitdaging hebben om hun websites, mailservers en in een volgend stadium ook hun netwerken bereikbaar te maken via het nieuwe adresprotocol IPv6. Dat nieuwe protocol biedt aanzienlijk meer mogelijkheden voor het toekennen van internetadressen, maar heeft ook grote voordelen op het gebied van beheer en beveiliging. 

Meer weten?

Meer informatie over IPv6 of over de scan kunt u verkrijgen via de projectleider IPv6 van VNG/KING, Herman Timmermans, herman.timmermans@kinggemeenten.nl.