ICT-branche voorziet problemen met gezamenlijke inkoop

13-10-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Nederlandse gemeenten werken in navolging van het Rijk aan gezamenlijke inkoopvoorwaarden bij de inkoop van IT, de GIBIT. De kwaliteit en prestaties van IT bij gemeenten moeten daardoor uiteindelijk toenemen. Branchevereniging Nederland ICT is uitgenodigd om input te leveren bij de inkoopvoorwaarden en constateert een aantal knelpunten.

Risico mislukt ICT-project ligt te veel bij leveranciers

De branchevereniging van de ICT-sector meldt op de eigen website dat er een goede stap is gezet richting evenwichtige inkoopvoorwaarden, maar stelt wel dat er ‘inhoudelijk nog vele knelpunten zijn’. Zo vindt Nederland ICT dat de risico’s bij een gemeentelijk ICT-project nu volledig bij de leverancier ligt. Die risicoverdeling vindt Nederland ICT onredelijk en bovendien niet proportioneel. ‘Het stellen van redelijke en proportionele eisen is een basisbeginsel uit het aanbestedingsrecht, naast het transparantie- en gelijkheidsbeginsel, waaraan in de GIBIT niet is voldaan.’

Niet alle inkoop van ICT kan algemeen geregeld worden

Nederland ICT is van mening dat de gemeentelijke inkoopvoorwaarden in de huidige vorm met name van toepassing zijn op applicatie-ontwikkelingsdiensten, waardoor veel andere ICT-diensten worden gemist waaronder hardware, cloudoplossingen en datacommunicatiediensten. Veel zaken worden zijn op detailniveau geregeld, terwijl niet alle onderwerpen zich lenen voor algemene inkoopvoorwaarden. De branchevereniging noemt daarbij onder meer onderhoud, specifieke rapportages en implementaties. Er is om die reden angst voor contracten die ‘absoluut niet passen bij de opdracht en ICT-bedrijven die met regelmaat niet inschrijven op opdrachten.’ De organisatie verwijst daarbij naar een soortgelijk scenario met de ARBIT, waarin  inkoopvoorwaarden van het Rijk zijn geregeld. 

 ICT Haalbaarheidstoetsen

Nederland ICT hoopt dat er bij de inkoopvoorwaarden aansluiting wordt gezocht bij de ICT Haalbaarheidstoetsen, die op dit moment al door het Rijk gebruikt worden. ‘Zo kan er een goed, onpartijdig en zo breed mogelijk beeld ontstaan van de haalbaarheid van een project.’ De branchevereniging hoopt dat de aandacht niet naar het stellen van meer en strengere voorwaarden gaat, maar naar ‘een redelijke en proportionele toepassing van de voorwaarden in de praktijk zodat de kwaliteit van aanbestedingen verbeterd wordt.’ Gemeenten en de branchevereniging blijven voorlopig in gesprek. ‘Wat Nederland ICT betreft is de consultatie over de nieuwe voorwaarden een goede ontwikkeling die past bij een constructieve dialoog tussen overheid en markt.’

Bron: Binnenlandsbestuur Digitaal

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig