Gebruikers in verzet tegen tariefsverhoging Vicrea.

20-10-2016 • Geplaatst in King, VIAG en VNG door Frank Kerkhoven

                          

Nadat Vicrea heeft aangekondigd een flinke tariefverhoging te gaan doorvoeren zijn veel gemeenten in actie gekomen.

Het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB), VNG/KING en de Gebruikersvereniging Vicrea (GVV) ondersteunen gemeenten bij deze krachtenbundeling.

De VIAG en de IMG 100.000+ ondersteunen deze actie. Wij zijn bezorgd over het feit dat gemeenten voor aanzienlijke, niet voorziene, kosten komen te staan doordat leveranciers unilateraal kostenverhogingen doorvoeren.

Dit pleit des te meer voor goed leveranciersmanagement en gezamenlijke inkoopvoorwaarden.

 

Namens de voorzitters van IMG 100.000+ en de VIAG

 

Hieronder de oproep van mw van der Kruk


Van: Janneke van der Kruk <j.vanderkruk@dataland.nl>
Verzonden: woensdag 12 oktober 2016 22:05
Aan: Janneke van der Kruk
Onderwerp: BELANGRIJKE OPROEP m.b.t. gezamenlijke actie richting Vicrea n.a.v. aangekondigde tariefstijging onderhoudskosten

Beste collega,

Zoals je hebt kunnen lezen op de kennisbank van het Gemeentelijk Geo-Beraad is er een discussie gaande m.b.t. de tariefstijgingen die Vicrea bij gemeenten heeft neergelegd.

Een aantal gemeenten heeft het initiatief genomen om samen de mogelijkheden van een gezamenlijk actie te bespreken. Het resultaat daarvan is een voorgestelde gezamenlijke aanpak die beschreven staat in bijgevoegde brief.

Maakt je gemeente gebruik van producten en diensten van Vicrea, dan verzoek ik je bijgaande brief zorgvuldig te lezen.

Dit bericht en bijgevoegde brief zijn verzonden naar verschillende personen op basis van verschillende adreslijsten (GGB en softwarecatalogus). Hierbij hebben we zo goed als mogelijk dubbelingen proberen te voorkomen. Om echter zoveel mogelijk gemeenten te bereiken, hebben we er wel voor gekozen om meerdere personen per organisatie aan te schrijven. In de brief vragen we je in reactie aan te geven wie de contactpersoon is die we in het vervolg van dit traject moeten betrekken.

Met vriendelijke groet,

Mede namens VNG en KING,

Janneke van der Kruk
Secretaris Gemeentelijk Geo-Beraad

DataLand
Noothoven van Goorstraat 11d
2806 RA  Gouda
088 32 82 000

Gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt

http://www.dataland.nl/  |   http://www.vastgoedscanner.nl/   |   https://gemeentelijkgeoberaad.pleio.nl/

 

klik hier voor de bedoelde brief

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig