Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

'Prijsverhogingen Vicrea 40 tot 1150 procent', kamervragen over forse tariefstijging software

01/11/2016

De PvdA heeft Kamervragen gesteld aan minister Ronald Plasterk van BZK over de forse tariefsverhogingen die softwareleverancier Vicrea aan gemeenten oplegt.

De prijsverhogingen van Vicrea bij gemeenten bedragen 40 tot 1150 procent. Dat blijkt uit een steekproef onder 21 gemeenten van de 195 gemeenten die werken met software van Vicrea. Minister Plasterk geeft de informatie in antwoord op Kamervragen van de PvdA.

‘Kwaliteitsverbetering het doel’

Volgens Vicrea heeft de verhoging van de tarieven te maken met investeringen die nodig zijn om het bedrijf verder te professionaliseren met als doel ‘een betere aansluiting op de gevraagde kwaliteit van diensten, processen en producten door haar klanten’, en daarnaast ‘proactief inspelen op trends die voor opdrachtgevers van groot belang worden voor het succesvol invullen van ambities binnen de digitale agenda 2020’. De PvdA wilde naar aanleiding van een artikel in Computable over de tariefstijgingen weten of deze kosten wel doorberekend kunnen worden aan afnemers en of ze niet tot het ondernemersrisico horen.

 ‘Zaak tussen leverancier en afnemer’

Plasterk stelt in zijn antwoord dat het een zaak van leverancier en afnemer is om te bepalen of er sprake is van een ondernemersrisico of dat de kosten moeten worden doorbelast. Hij legt daarbij uit dat Vicrea verplicht is om overeengekomen open standaarden voor gemeentelijke software toe te passen, en dat KING en VNG de voortgang van de adoptie daarvan monitoren. Zij spreken voor het compliancy-rapport leveranciers aan en hebben een uitvraag gedaan naar gemeenten, om te onderzoeken of er behoefte bestaat om het voortouw te nemen voor een gezamenlijke actie. Vicrea geeft aan fors te investeren om haar producten aan te laten sluiten bij alle relevante open- en overheidstandaarden, voor nu en in de toekomst. 'Hierbij staat een goede interoperabiliteit van de producten binnen het applicatielandschap van haar klanten voorop’, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

 Overstappen moeilijker dan het lijkt

Plasterk zegt daarnaast dat hij net als de PvdA vindt dat het voor gemeenten mogelijk moet zijn om gemakkelijk naar een andere leverancier over te stappen als deze dezelfde diensten aanbiedt. Ook is hij het met de PvdA eens dat het gebruik van open standaarden ertoe kan bijdragen dat gemeenten flexibeler zijn in overstappen. 'De voorwaarde is wel dat de geleverde softwareproducten voldoen aan de afgesproken standaarden. Daarnaast klinkt overstappen eenvoudiger dan het is. Het is meer dan alleen het aanschaffen van nieuwe software: het is ook het aanpassen van processen en systemen en het opleiden van mensen. Dat kost tijd.'

Overleg met gemeenten

Vicrea meldde aan Computable eerder dat er inmiddels contact is opgenomen met gemeente Houten. Het bedrijf wil graag in overleg treden met de klanten om de nieuwe strategie nader toe te lichten. De gemeente Houten heeft ervoor gekozen hiervan vooralsnog geen gebruik van te maken.

Bron: Gemeente.nu en BinnenlandsBestuur Digitaal