Advies van IMG 100.000+ en VIAG over voorstel ‘Samen Organiseren’

21-11-2016 • Geplaatst in VIAG door Frank Kerkhoven

Geachte leden van de VIAG, IMG100.000+, collega’s:
 
Het VNG bestuur legt het bijgaande voorstel ‘Samen Organiseren’ voor aan de Buitengewone Algemene LedenVergadering (BALV) van  30 november a.s.. Bij het voorstel hoort het eveneens bijgaande Argumentenboekje.
 
Wij hebben, samen met het IMG-bestuur, kritisch naar het voorstel gekeken. Gezamenlijk kwamen wij tot bijgaande brief aan het VNG bestuur – i.c. aan de voorzitter van de Commissie Dienstverlening en Informatiebeleid – waarin wij positief adviseren, maar ook enkele aandachtspunten naar voren brengen.
Wij vragen u ons advies met aandachtspunten mee te geven aan uw bestuurder die op 30 november zal meebeslissen over het voorstel aan de BALV.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Arend van Beek

voorzitter

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig