Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Landelijk onderzoek naar het gebruik van gemeentelijke digitale dienstverlening

30/11/2016

Hoe verloopt de digitale klantreis van inwoners en ondernemers binnen uw gemeente? Hoeveel klanten geven bijvoorbeeld met succes een verhuizing door via het webformulier? En welk percentage haakt voortijdig af? Deze vragen staan centraal in een landelijk onderzoek naar het gebruik van digitale producten en diensten voor inwoners en ondernemers op gemeentelijke websites. Het resultaat: inzicht in de succes- en uitvalratio van digitale diensten en daarmee een helder beeld van de efficiency én verbeterkansen voor digitale dienstverlening in de praktijk. Gemeenten zijn  van harte welkom om deel te nemen aan dit onderzoek van de ministeries van BZK en EZ.

Blijvende inzicht in het gebruik van digitale producten en diensten

Voor dit onderzoek brengt onderzoeksbureau GBBO  de digitale klantreis in beeld van een tiental gemeentelijke producten en diensten met een wettelijke basis. Zoals bijvoorbeeld het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een uittreksel. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het gebruik en het succes van digitale producten en diensten op gemeentelijke websites. Als basis voor het onderzoek is gebruik gemaakt van onder andere het toptakenonderzoek in opdracht van KING: magazine.kinggemeenten.nl/topdiensten-gemeenten.

Alle gemeenten die digitale volwassenheid nastreven worden van harte uitgenodigd om aan dit onderzoek mee te doen. Het onderzoek is een initiatief van de ministeries van EZ en BZK. Deelname is kosteloos voor gemeenten. Deelnemende  gemeenten krijgen een rapport met de score van de eigen gemeente. Deze gegevens zijn te vergelijken met het landelijke gemiddelde en met de gegevens van andere deelnemende gemeenten. De cijfers geven een helder beeld van het gebruik en de succesratio van veelgebruikte producten en diensten. Dit biedt een duidelijke onderbouwing voor eventuele verbeteringen die het voor inwoners en bedrijven nog makkelijker maken het digitale kanaal te gebruiken.

Meld je aan!

Gemeenten die graag meer inzicht willen hebben in het verloop van de digitale klantreis en daarmee  de digitale dienstverlening van hun gemeente nog verder willen optimaliseren kunnen zich aanmelden voor deelname aan dit onderzoek via  www.digitaleklantreisoverheid.nl. Op deze website is alle informatie te vinden over de uitvoering van het onderzoek en de betrokken partijen. Daarnaast gelden bepaalde  selectiecriteria voor deelname zoals de digitale volwassenheid van producten, het aantal inwoners en bedrijven, geografische spreiding en specifieke content managementsystemen.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met het onderzoeksbureau GBBO via het contactformulier op de website www.digitaleklantreisoverheid.nl.