Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Niet meer ieder voor zich, maar samen

13/12/2016

Door gezamenlijk ontwikkelingen op het gebied van i-dienstverlening en de uitvoering van grootschalige taken aan te pakken, willen gemeenten de kwaliteit van de dienstverlening een impuls geven. Daarvoor zijn eenduidige regie, spelregels, financiering en ondersteuning nodig.

De leden van de VNG hebben tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering in Nieuwegein ingestemd met de notitie Samen organiseren, een basisdocument voor de totstandkoming van een ‘wendbare, stevige ondersteuningsstructuur met het karakter van een netwerk en een collectief financieringsarrangement’. Dat laatste moet in de plaats komen van de uitname uit het Gemeentefonds – een ‘technische omzetting’, zo staat in het stuk.

In juni, op het jaarcongres, gaven de gemeenten al de opdracht aan de VNG om de uitwerking voor te bereiden van een uitvoeringsstructuur voor collectieve informatievoorzieningen en dienstverlening, een bijbehorende governance en een voorstel voor de financiering hiervan. Het voorstel dat in Nieuwegein voorlag  biedt volgens de VNG een structuur die ‘zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig’ is. Het stuk behelst onder meer de instelling van een taskforce van bestuurders en gemeentesecretarissen die de regie neemt bij de uitvoering, en van een college voor dienstverleningszaken dat de VNG adviseert.

Samen organiseren, gaat in de eerste plaats over dienstverlening, maar daarvoor zijn wel een collectieve aanpak en structuur nodig. Nu de BALV met de aanpak akkoord is, wordt als eerste concrete stap de taskforce ingesteld. Daarna volgt een verdere uitwerking. In de ledenvergadering van juni 2017 in Goes volgt besluitvorming over de instelling van het college voor dienstverleningszaken, een reglement voor dit college en een financieringsarrangement.

De leden gingen akkoord met het voorstel om vanaf 2018 een voorziening in te stellen waaruit collectieve activiteiten worden gefinancierd. Dit fonds wordt gevoed door alle gemeenten met een nog nader vast te stellen bedrag, afhankelijk van wat gemeenten samen gaan uitvoeren en ontwikkelen.

zie ook:https://www.youtube.com/watch?v=VfTX2MwZjRs

en https://vng.nl/vereniging/platform/bestuurdersdag-en-balv-2016


Lees ook het commentaar van Jantine Kriens