Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Overheden zetten IT-leveranciers onder druk

14/02/2017

 

Sinds er per januari 2016 nieuwe wetgeving bij datalekken is ingegaan, breken veel overheden hun lopende contracten met IT-leveranciers open om extra afspraken toe te voegen. Volgens brancheorganisatie Nederland ICT wordt de wet datalekken door overheden soms ‘onredelijk’ gebruikt als breekijzer om gratis extra eisen te stellen aan leveranciers. Aanbestedingsrecht en privacyrecht leven op gespannen voet. 

Contracten openbreken

Juridisch adviseur ICT Peter van Schelven signaleerde het spanningsveld tussen privacy en aanbestedingsrecht onlangs in zijn column in iBestuur. Volgens de adviseur zijn overheden de laatste maanden op grote schaal bewerkerscontracten met IT-providers aan het veranderen, om zo goede afspraken te creëren bij meldingen van datalekken. Aanpassingen in contracten wringen volgens hem met aanbestedingsrecht. Het is volgens van Schelven een ‘doodzonde’ om reeds lopende contractuele verhoudingen open te breken met nieuwe afspraken.

Voordelen binnenhalen

Nederland ICT herkent het door Van Schelven geschetste beeld, zo meldt de brancheorganisatie desgevraagd aan Binnenlands Bestuur. ‘Wat wij inderdaad zien is dat klanten de nieuwe wetgeving rond datalekken aangrijpen om bestaande bewerkersovereenkomsten, of zelfs de hele ICT-overeenkomst, proberen open te breken om alsnog bepaalde contractuele voordelen binnen te halen.’

Gratis extra eisen stellen

Wanneer het gaat om louter praktische, procedurele afspraken over het melden van datalekken, vindt Nederland ICT dat wel te begrijpen. ‘Dit kan bij overheden wel op gespannen voet staan met het aanbestedingsrecht. Maar het gebeurt ook dat de wet datalekken als breekijzer wordt gebruikt om via de achterdeur van de bewerkersovereenkomst het hele ICT-contract aan te passen en alsnog, gratis en voor niks, allerlei extra eisen aan IT-leveranciers te stellen die niet waren uitgevraagd. Dat is onredelijk en onwerkbaar en kan bovendien een schending van de aanbestedingsregels opleveren.’

Bron: Binnenlandsbestuur Digitaal