Aankondiging publicatie aanbestedingen GT Vaste Communicatie en GT Mobiele Communicatie 2 VNG/KING

06-04-2017 • Geplaatst in King, VIAG congres en VNG door Renk Ruijter

     

GT Vaste Communicatie volgt succes GT Mobiele Communicatie

Aanbesteding vaste communicatie

VNG en KING zijn voornemens het bestek van de gezamenlijke aanbesteding voor vaste data, vaste spraak en internet (GT Vaste Communicatie) op 13 april 2017 te publiceren. Het bestek wordt dan gepubliceerd op CTM. Offertes dienen uiterlijk op 26 juni 2017, 10.00 uur te zijn ontvangen.

De website gemeentelijketelecommunicatie.nl bevat de actuele planning. Eventuele wijzigingen van de publicatiedatum komen op die site.  De informatie op CTM blijft te allen tijde leidend.

GT Vaste Communicatie

GT Vaste Communicatie maakt deel uit van het initiatief Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) en is de tweede omvangrijke gezamenlijke aanbesteding die door gemeenten in samenwerking met VNG en KING wordt uitgevoerd. Andere initiatieven zoals het gezamenlijk aanbesteden van bedrijfstelefonie en end user devices, worden intensief bestudeerd en zullen bij een positieve businesscase worden georganiseerd en uitgevoerd.

VNG en KING

VNG heeft de uitvoering van deze meer dan 200 deelnemers tellende aanbesteding uitbesteed aan het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). VNG is opdrachtgever voor de inrichting van de Contract Beheer Organisatie (CBO) binnen KING. CBO zal het contract met de leverancier gaan beheren.

Aanbesteding  GT Mobiele communicatie

In 2015 hebben VNG en KING een gezamenlijke aanbesteding voor mobiele communicatie gehouden. Dit was een zeer succesvolle aanbesteding. In navolging hiervan wordt een tweede ronde gehouden. Dit is dan voor de gemeenten en deelnemers die niet aan de eerste ronde hebben deelgenomen.

Het is gepland, dat de aanbesteding voor GT Mobiel 2 op 1 mei 2017 op CTM gepubliceerd wordt. Het laatste moment van indienen van de offertes is op 3 juli 2017, om 10 uur.

De actuele planning staat op deze website.

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig