Slimme data creëert waarde voor de stad

18-05-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De gemeente Tilburg werkt met een informatieplan, waarin de informatievraag leidend is voor ICT. Startpunt is de Strategische Visie op Informatievoorziening en ICT.

Rob Bots, strategisch adviseur informatisering vertelt: “Visie ontwikkelen op de veranderingen in de samenleving, dat is een cruciale taak voor de gemeente. De digitale ontwikkelingen en de verschuiving naar een participerende maatschappij vragen van ons dat wij transformeren naar een participerende overheid. Daarnaast zien we grote veranderingen in het Sociale Domein en komt de Omgevingswet eraan. Een derde punt dat ik noem is de verstedelijking en de opkomst van de smart city. Allemaal ontwikkelingen met een grote impact op de wereld om ons heen en daarom ook op de manier waarop wij onze informatievoorziening en ICT inrichten.”

De stap van visie naar concrete acties is niet in één keer gezet. Het Tilburgse informatieplan is dan ook door de CIO-board vastgesteld als een adaptieve agenda. Wel zijn de actielijnen uitgezet. “Wij geloven dat je plannen kunt maken, maar dat er altijd ruimte moet zijn om bij te sturen. Het idee daarachter is dat we een aantal stippen aan de horizon zetten waar we naartoe willen. Het adaptieve karakter betekent dat we bijsturen als technologische vernieuwingen en de ervaringen uit de stad daarom vragen.”

Gelijkwaardige informatiepositie
Wat wel vaststaat is de keuze om de informatievoorziening leidend te laten zijn voor de ICT. Bots: “Dat noemen we datagestuurd werken. Voorheen was informatie vooral voeding voor managementrapportages; naar binnen gericht. Nu zeggen we: informatie moet er over en vóór de stad zijn. Van intern naar extern, met de blik naar buiten. We willen naar die participatieve samenleving toe. Informatie is er niet alleen om te managen, maar om beleid te ontwikkelen. Beleid waarmee je initiatieven van de samenleving kunt begeleiden. Waarbij faciliteren de rode draad is, want we streven naar een gelijkwaardige informatiepositie van inwoners, bedrijven en overheid. Dat vraagt om een verschuiving van statische informatie voor managementrapportages naar sturen op dynamische, real time data voor de stad. Dat bedoel ik met de informatievraag is leidend voor ICT. ICT is het middel waarmee we flexibel en dynamisch kunnen samenwerken met de stad. In dit kader is de ontwikkeling van open data belangrijk. Wat deel je wel en wat deel je niet met de stad.”

 

Slimme stad
Een andere ambitieuze ‘stip’ is de smart city-agenda. Bots: “Het idee dat de smart city alleen is weggelegd voor de grote stad is een misvatting. Wij hebben dit nadrukkelijk opgenomen in het informatieplan omdat informatievoorziening en smart city alles met elkaar te maken hebben. Met slimme data creëer je waarde voor de stad. Met innovatieve technologie maak je de stad nog slimmer. Veel praktische toepassingen zijn er al: denk aan eduroam, het wifi-netwerk voor onderwijsinstellingen zoals govroam dat is voor de overheid. Tilburg is een studentenstad, dus wat ligt er nou meer voor de hand dan om zoiets beschikbaar te maken? Andere toepassingen zijn sensoren voor de regeling van verlichting en verkeer. Een schitterend voorbeeld hoe slimme sensortechnologie is gekoppeld aan veiligheid en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte, is de Willem-II-passage, de tunnel bij het station.”

Interne organisatie
Tilburg kiest in het informatiebeleid voor de blik naar buiten. De stad staat centraal en alle informatie is gericht op gelijkwaardige interactie tussen bestuur en samenleving. “Maar dat betekent ook veel voor de interne organisatie. Met de invoering van het nieuwe werken zijn we flexibeler en doelmatiger geworden. Doelmatigheid is een speerpunt. Ook hierin is ICT een middel; het middel om onze werkprocessen en dienstverlening efficiënt en effectief in te kunnen zetten voor de stad. Wij hebben flink ingezet op zaakgericht werken. Vooralsnog gebeurt dat in een combinatie van oude technieken (sommige processen zijn nog handmatig) en digitale processen. We hebben hierin nog een slag te maken en kijken daarbij voortdurend naar nieuwe ontwikkelingen.”

Ruggengraat
De gemeente Tilburg hoeft niet per se overal voorop te lopen. “Dat kan eenvoudigweg niet”, weet Rob Bots. “We kiezen zorgvuldig waarin we zelf de innovator willen zijn en waar we volgen. We zijn bijvoorbeeld koploper in de aanpak van adresfraude en toonaangevend in data-analyse en datamining voor veiligheidsanalyses. Bij andere ontwikkelingen, zoals blockchain, nemen we de rol van verkenner. Wij geloven in samenwerken en kennis en ervaring met elkaar delen. Met andere gemeenten (coalitions of willing) en met VNG/KING. De gestandaardiseerde landelijke ontwikkelingen van de Digitale Agenda 2020 vormen een perfecte ruggengraat voor ons beleid. Als je de producten van de Digitale Agenda 2020 samenvoegt met eigen maatwerk en je eigen basisregistraties, zit je op koers naar die stippen aan de horizon.”

Bron: Gemeente.nu

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig