Helft gemeenten gebruikt gemeentelijke inkoopvoorwaarden GIBIT

28-09-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten maakt inmiddels gebruik van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). KING ontwikkelde deze voorwaarden ter ondersteuning van professionalisering van inkoop en ICT-management door gemeenten.

Normen voor ICT-producten

De GIBIT bestaat inmiddels acht maanden en inmiddels is meer dan de helft van de gemeenten ermee aan de slag gegaan, zo meldt KING. Het gaat om een set uniforme ICT-inkoopvoorwaarden die specifiek voor gemeenten zijn opgesteld. In de GIBIT worden normen voor ICT-producten en ICT-diensten vastgesteld, op juridisch en inkooptechnisch vlak, maar ook kwalitatief. Met de inkoopvoorwaarden hopen gemeenten onderlinge samenhang op ICT-gebied te bevorderen. Het levert gemeenten ook een sterkere positie op de ICT-markt op.

Sterkere positie voor gemeente

Op de website van KING laat een inkoop- en contractmanager van gemeente Hoorn weten dat de GIBIT bij zijn gemeente diverse keren toegepast is. Hij noemt een sterkere positie voor de gemeente als voordeel, net als het voorkomen van nadelige leveringsvoorwaarden. Risico’s in bedrijfsvoering worden kleiner en er is een goede ‘exitstrategie’ gewaarborgd voor wanneer een gemeente bijvoorbeeld met een ICT-project wil stoppen. Leveranciers kunnen bovendien bedrijfsvoering aanpassen op de GIBIT.

Zie ook: https://www.kinggemeenten.nl/GIBIT

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig