Programma themamiddag IMG100.000+

03-10-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Op naar een gemeentebrede gegevenslaag

Enkelvoudig vastleggen, meervoudig gebruik

Datum:        11 oktober 2017

Tijd:            13.00 – 17.00 uur

Locatie:       Seats2meet, Utrecht CS

 

Inleiding

De informatiesamenleving, data als dé bron van het toekomstige werken, informatiegestuurde overheid, we horen en lezen er steeds meer over. Gemeenten zijn (deels) eigenaar van data, maar zijn daarbij afhankelijk van softwareleveranciers. Dezelfde data worden in een veelheid van applicaties vastgelegd. Hoe kunnen we als eigenaar meer regie houden op bronnen van data, hoe kunnen we sneller innoveren en kunnen applicaties en data ontkoppeld worden? Daarover bestaan ideeën en daarover willen deze themamiddag in discussie.

 

Programma:

 

13.00           Inloop

13.15           Welkom

13.20           Kennis en gegevensknooppunt KNOOP

                   Chris Veenstra, DataLand

  • KNOOP van en voor gemeenten, een gegevensmagazijn in de cloud voor het succesvol verbinden van (object)gegevens in het ruimtelijk domein. Wat is nu al mogelijk, niet alleen in theorie, ook in de praktijk (demo).

14.00           Wenselijkheid gemeentelijke gegevenslaag,

                   Theo Peters van KING

  • Waarom is het wenselijk een gegevenslaag voor gemeenten (overheid) te realiseren en wat zijn de ideeën hierover? Theo schets in hoofdlijnen ‘het waarom’, de functionaliteit en architectuur.

14.35           Gemeentelijk gegevenslandschap gezien vanuit de gemeente

                   Eelco Hotting, gemeente Haarlem

  • Eelco heeft een duidelijke visie op een toekomstbestendige digitale infrastructuur. Vandaag zal hij, binnen deze context, vooral aandacht besteden aan de (gemeentebrede / overheidsbrede) gegevenslaag. Wat zijn de voordelen, de uitdagingen, de belemmeringen en wat zijn de risico’s.

15.10           Pauze

15.25           Plenaire discussie

16.25           Afsluiting                       

16.30           Netwerkborrel

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig