Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

100% respons bij eerste verantwoordingsronde ENSIA

31/10/2017

Sinds de livegang van ENSIA per 1 juli van dit jaar, is er door het implementatieteam van KING, de RvIG, ICTU en het projectteam van BZK hard toegewerkt naar de eerste verantwoordingsronde voor de stelsels BRP en PUN. Dankzij de goede samenwerking is op 1 oktober een eerste mijlpaal behaald met het invullen en inleveren van de vragenlijsten door alle 388 gemeenten. Dus een respons van 100%!

Alle 6 de stelsels nu beschikbaar in ENSIA

Op 2 oktober is een belangrijke vervolgstap gezet in de implementatie van ENSIA met het beschikbaar stellen van de vragenlijsten voor de stelsels BAG en BGT. Daarmee ondersteunt ENSIA nu alle 6 de stelsels die zijn voorzien in de huidige opzet van het verantwoordingsstelsel.

Eén slimme verantwoording voor informatieveiligheid

Dankzij ENSIA werken alle gemeenten sinds 1 juli met één verantwoordingstool voor informatieveiligheid. Met ENSIA heeft het gemeentebestuur meer inzicht in de stand van zaken van de informatieveiligheid, kan het beter sturen op informatieveiligheid en kan het er verantwoording over afleggen aan de gemeenteraad.
Voorheen waren er aparte audits en verantwoording voor de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet). Met ENSIA legt een gemeente in één keer slim verantwoording af over informatieveiligheid. De verantwoording sluit aan bij de gemeentelijke Planning en Control cyclus en is in lijn met de Baseline Informatieveiligheid Nederlandse Gemeenten (BIG). ENSIA is een initiatief van de VNG en de ministeries van BZK, I&M en SZW.