Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nederland bij koplopers privacybescherming

31/10/2017

Nederland doet het goed op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Dat blijkt uit een onderzoek onder acht Europese landen door de Universiteit Leiden. Toch laat met name de transparantie te wensen over.

Referendum

Veel Nederlanders maken zich zorgen over hun privacy. De kans dat er een referendum komt over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel bekend als de sleepwet of de tapwet, wordt steeds groter. Inmiddels hebben 218.000 mensen hun handtekening gezet voor de volksraadpleging, waarmee de benodigde 300.000 aardig in zicht begint te komen. Maar zijn al die zorgen terecht? Doet Nederland het echt zo slecht op het gebied van privacy?

Kopgroep

Nee, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit leiden. Nederland doet het bovengemiddeld goed. Op Europees niveau bevindt ons land zich in de kopgroep. Rechtswetenschappers van het onderzoeksinstituut eLaw van de Universiteit Leiden vergeleken acht Europese landen op verschillende privacy-aspecten, zoals overheidsbeleid, wetgeving, en toezicht en handhaving. Duitsland blijkt koploper op het gebied van privacybescherming, landen als Italië en Roemenië blijven achter.

Bewust

De Nederlandse burger blijkt over het algemeen goed bewust en zelfredzaam te zijn ten aanzien van hun privacy. En er is ruimte aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens in het politieke debat en in de media. Verder loopt Nederland voorop met de meldplicht datalekken, Privacy Impact Assessments (een instrument om vooraf privacyrisico’s van gegevensverwerking vast te stellen), maatschappelijk debat en informatiecampagnes. De budgetten, aantallen medewerkers en boetebevoegdheden van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, lopen Europees gezien goed in de pas.

AGV

Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederland verdere verbetering van de privacybescherming in gang heeft gezet. Daarmee zijn we goed voorbereid op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Die verordening wordt in mei 2018 van kracht.

Transparantie

Maar er is ook ruimte voor verbetering, concluderen de onderzoekers. Zo zou Nederland meer werk kunnen maken van de positie van burgerrechtenorganisaties, aantallen privacyfunctionarissen, certificering van de beveiliging van persoonsgegevens en dialoog vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens, stellen de onderzoekers van eLaw. Voor alle onderzochte landen geldt dat transparantie bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens nogal te wensen over. En dat gebrek aan transparantie bij het verzamelen van privacygevoelige gegevens is nu net de voornaamste kritiek van de initiatiefnemers van het referendum over de sleepwet.

Bron: BinnenlandsBestuur Digitaal