VNG: ‘veel wensen gemeenten nog niet mee in Wet GDI’

26-10-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De VNG heeft opnieuw een reactie gegeven op het Wetsvoorstel Generieke Digitale Infrastructuur. Een groot aantal wensen van gemeenten is nog niet meegenomen in de Wet GDI, zo meldt de vereniging in een persbericht.

'Gelijke tred houden met samenleving noodzakelijk'

De Wet GDI moet in 2019 in werking treden. Burgers en bedrijven moeten dan zaken kunnen doen met de overheid en in de zorg via een inlogmethode naar keuze. Voorlopig twijfelt de VNG echter nog aan het wetsvoorstel. De VNG weet niet of de Wet GDI voldoende ‘krachtige doorzettings- en sturingsmogelijkheden biedt om noodzakelijke interoperabiliteit te realiseren’, terwijl het noodzakelijk is dat er gelijke tred wordt gehouden met technologische ontwikkelingen in de samenleving. Ook wijst VNG op de realisatie van een infrastructuur, waarvoor de Wet GDI kaders had moeten bieden. Het lijkt erop dat de VNG vreest dat de nog te realiseren inlogmiddelen alweer achterhaald zijn op het moment dat ze in gebruik worden genomen.

Definitief oordeel blijft uit

De VNG stelt tevens dat er nog geen definitief oordeel kan worden gegeven, omdat er nog niet geoordeeld kan worden over wat de maatschappelijke effecten zullen zijn voor de lange termijn. Ook is onduidelijk of de digitale dienstverlening aan de burgers en ondernemers inderdaad innovatiever, sneller en betrouwbaarder worden.

Kosten voor gemeenten

In juli liet de VNG weten dat de kosten voor de ontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voor het Rijk moeten zijn. Toch heeft de Ministerraad besloten om de toerekenbare kosten vanaf 2018 bij gemeenten neer te leggen. De voorlopige schatting van die kosten bedraagt zo’n 20 miljoen.

Bron: BinnenlandsBestuur Digitaal

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig