Kosten ICT voor gemeenten blijven stijgen

08-11-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Het belang van ICT voor gemeenten neemt toe, met name op het terrein van informatiebeveiliging en privacy. Het gevolg is dat de ICT-kosten voor gemeenten verder zijn gestegen. En die stijging zet naar verwachting voorlopig nog wel even door, onder meer door ontwikkelingen als de Omgevingswet, smart cities en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2017 (over het boekjaar 2016) dat onafhankelijk adviesbureau M&I/Partners heeft uitgevoerd bij 35 gemeenten.

Kostenstijging

De ICT-kosten van gemeenten zijn in 2016 gemiddeld gestegen naar 79 euro per inwoner. Dat is een gemiddelde stijging van tien procent. Sinds 2013 bleven de ICT-kosten per inwoner steeds binnen een bandbreedte van zo’n 72 tot 74 euro per inwoner, maar die trend is in 2016 ten einde gekomen. Grote gemeenten (boven de 100 duizend inwoners) geven 83 euro per inwoner uit aan ICT, kleinere gemeenten gemiddeld 72 euro per inwoner.

De stijging komt vooral door een toename in personeelskosten voor informatiebeveiliging & privacy en informatieadvies. Naar verwachting zet de stijging verder door, aangezien gemeenten nog niet klaar zijn met het inrichten van hun informatiebeveiliging. Daarnaast blijven transformaties zoals de nieuwe Omgevingswet en datagedreven werken een beroep doen op de informatieadviesfunctie. En door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 2018 van toepassing is zullen gemeenten een functionaris gegevensbescherming moeten aanstellen.

Personeelskosten

De helft van de ICT-kosten komt voor rekening van de personeelskosten; deze kosten laten ook de grootste stijging zien. Tot vorig jaar waren de software- en personeelskosten communicerende vaten: steeg de een dan daalde de ander. In 2016 is dat niet meer het geval. De ICT-kosten stijgen autonoom: informatiebeveiliging en privacy is een nieuwe taak maar vervangt geen andere kosten.

De gemeenten die aan de benchmark hebben deelgenomen geven aan dat de werving van goed ICT-personeel, vooral op de terreinen informatiebeveiliging en informatiemanagement de grootste uitdaging vormt voor de komende jaren.

Bon: Gemeente.nu

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig