Impressie bezoek Antwerpen

31-01-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Op 19 januari 2018 is de Taskforce samen met een vertegenwoordiging vanuit het netwerk van de VDP, NVvB, Viag en IMG op bezoek geweest bij V-ICT-OR en Digipolis in Antwerpen. Lees de memo opgesteld door VNG voor een korte impressie van de onderwerpen die daar behandeld zijn.

Memo VNG

Deze memo geeft een korte impressie van de onderwerpen die daar behandeld zijn. Bijgevoegd zijn de sheets van de gegeven presentaties door Digipolis en V-ICT-OR.

Impressie

Presentatie V-ICT-OR:

 • Rol van verbinder netwerken Vlaamse gemeenten en steden op gebied van ICT
 • Gericht op verbinden regios, gezamenlijk aanbesteden, gesprek tussen bestuur (strategie) en uitvoering (operatie) faciliteren
 • Houding: gewoon DOEN en niet te lang praten om alles perfect te maken

Presentatie(s) Digipolis

 • ICT organisatie voor de stad Antwerpen
 • Werken (onder andere) aan:
  • Blockchain pilots, beproefd dat dit potentie heeft, maar is nog echt in een beginfase
  • Werken aan een innovatieve informatievoorziening opgebouwd uit kleine bouwstenen (engines), die overeenkomen met filosofie Common Ground, kansen voor kennisuitwisseling met initiatiefnemers Common Ground

Mogelijke leerpunten:

 • Werken met drie typen principes: vanuit strategische principes naar technische en ondersteunende principes blijkt ordenend te werken; ‘We komen niet terug op gemaakte keuzes op strategisch niveau en accepteren de gevolgen in de uitvoering’. Interessant voor het sturen op de gemeentelijke informatievoorziening?
 • Werken met regionale kenniskringen voor verbinding met gemeenten op inhoud en betrokkenheid van het beslisniveau. Relevant voor organiseren van Samen Organiseren?
 • Innovatief aanbesteden, proces waarmee start-ups bereikt worden en een andere verhouding met de markt ontstaat. Relevant voor de leveranciersstrategie van de Taskforce?.
 • Men pakt het regionaal aan, onze aanpak is landelijk verankerd; we hebben dus een hoger ambitieniveau en maken het daarmee ook moeilijker voor onszelf.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig