AVG-thema: informatieplicht en het recht van inzage

08-02-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Nog 4 maanden en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van kracht. Om gemeenten klaar te stomen voor de invoeringsdatum van 25 mei brengt de VNG maandelijks handreikingen en tips uit. Deze maand staat in het teken van rechten van betrokkenen en recht van inzage.

Actie van de maand: Aan de slag met de rechten van betrokkenen

Betrokkenen (degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt), bijvoorbeeld de inwoners van uw gemeente, krijgen onder de AVG meer rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens en de verwerking hiervan. Nieuw zijn het recht op overdracht (dataportabiliteit) en het recht om ‘vergeten’ te worden (vergetelheid). De overige rechten bestaan nu al onder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Een oude bekende is het recht van inzage: als er persoonsgegevens van iemand worden verwerkt heeft deze het recht te weten welke gegevens dit zijn, waarvoor de gemeente deze gegevens precies gebruikt en met wie de gemeente deze eventueel deelt.

Dit hangt samen met de informatieplicht: los van de mogelijkheid tot inzage moeten gemeenten betrokkenen actief, tijdig en voldoende informeren over verwerkingen van persoonsgegevens.

Op de website van VNG Realisatie vindt u een handleiding met uitleg over deze informatieplicht en het recht op inzage, inclusief tips over hoe u dit binnen uw gemeente kunt vormgeven.

Tip van de maand: De handleiding AVG van JenV

Op dinsdag 22 januari heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een handleiding voor de AVG en de uitvoeringswet AVG gepubliceerd. De VNG heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze handleiding. De handleiding licht de belangrijkste bepalingen toe voor iedereen die gegevens verwerkt, en is in het bijzonder gericht op lezers die hun organisatie willen voorbereiden op de AVG. Het is dus een algemene handleiding, maar er staan veel voorbeelden in die relevant zijn voor gemeenten. De informatieplicht en de rechten van betrokkenen komen uiteraard ook aan bod.

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Veelgestelde vragen over dit onderwerp vindt u in deze pdf. Wilt u deze tips per e-mail ontvangen? Stuur dan een e-mail aan privacy@VNGrealisatie.nl.

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig