Geo-data als spin in het web

08-02-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

In hoeverre kun je geo-data, oftewel ruimtelijke informatie inzetten om te sturen in het sociaal domein? In 2015 is een aantal gemeenten met die vraag aan de slag gegaan via een pilot op de Pilotstarter van VNG Realisatie. Uden is een van die gemeenten.

De gemeente wil haar wijken beter leren kennen via data. Juanita van der Hoek, programmanager sociaal domein: ‘Door verschillende gegevenslagen op elkaar te stapelen krijg je een beeld van potentieel kwetsbare situaties. Je ziet bijvoorbeeld de overlap tussen “inkomensondersteuning” en “huurachterstanden”. Zo kun je direct zien of voorzieningen aansluiten op de behoefte van een wijk of buurt.’

Uden heeft bovendien een bijzondere methode om de gecombineerde data weer te geven in een scoringsinstrument: het spinnenweb, ontworpen naar voorbeeld van het medische spinnenweb van dokter Machteld Huber. Dit spinnenweb toont samen met de geografische kaartjes de analyse van Uden. ‘Data en spinnenweb vormen het vertrekpunt voor nader onderzoek naar wat er mogelijk speelt in de wijken. ‘We hebben data én dialoog nodig om te weten wat de werkelijke problemen zijn en voor wie.’

Lees verder bij https://ibestuur.nl/partner-vng-realisatie/geo-data-als-spin-in-het-web

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig