Logius en VNG Realisatie tekenen samenwerking voor aansluiting GGI-Netwerk op Diginetwerk

08-02-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Afgelopen maandag hebben Logius en VNG Realisatie een samenwerkingsovereenkomst getekend waarmee afgesproken is dat GGI-Netwerk onderdeel wordt van het afsprakenstelsel Diginetwerk. Door deze aansluiting kunnen gemeenten straks vanuit GGI-Netwerk data veilig uitwisselen met andere overheden. GGI-Netwerk is het eerste product van het programma Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) dat VNG Realisatie in opdracht van gemeenten realiseert. De GGI creëert een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere overheden beter, veiliger en makkelijker wordt. Deze ambitie wordt mogelijk gemaakt door de nu getekende samenwerkingsovereenkomst met Logius.

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)

Gemeenten hebben de handen in een geslagen om een gemeenschappelijke infrastructuur te creëren. Doordat de GGI geheel onder zeggenschap staat van gemeenten, kunnen gemeenten zelf bepalen welke diensten aangeboden worden en aan welke kwaliteitsnormen deze diensten moeten voldoen. Bovenop het GGI-Netwerk worden dan ook extra diensten ontsloten, waaronder de mogelijkheid om SaaS-omgevingen te ontsluiten. Hiermee wordt GGI de technische infrastructuur voor een community cloud van gemeenten. Op www.da2020.nl/ggi wordt deze ontwikkeling verder toegelicht.

Diginetwerk: de basis voor gegevensuitwisseling tussen overheden

Diginetwerk is een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid. Via deze gekoppelde netwerken kunnen overheidsorganisaties onderling gegevens uitwisselen.  Diginetwerk verbindt bestaande netwerken van overheidsorganisaties. Zo ontstaat één besloten netwerk voor de overheid. Organisaties wisselen binnen dit netwerk veiliger digitale informatie uit. Intensief samenwerken en het onderling uitwisselen van gevoelige gegevens wordt zo veiliger en makkelijker. Diginetwerk staat los van het internet en is daardoor veiliger dan open internet.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig