Evaluatie programma Digitaal 2017

22-02-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft organisatieadviesbureau Berenschot de evaluatie uitgevoerd van het programma Digitaal 2017.
Geconcludeerd is dat de digitale dienstverlening van overheidsorganisaties in 2017 een goed peil heeft bereikt. In het evaluatieonderzoek is de bijdrage daaraan van het programma Digitaal 2017 onderzocht.

Kort samengevat staat in het rapport:

  • Het programma Digitaal 2017 heeft behoorlijk wat bereikt.
  • Het instrumentarium is op basis van voortschrijdend inzicht aangepast en er is een coherente aanpak ontwikkeld.
  • Er was sprake van een fijnmazige combinatie van verschillende soorten instrumenten die samen een gebalanceerd palet vormden.
  • De mate en aard van de doorwerking varieert naar instrument en doelgroep.
  • Toen het programma op stoom was gekomen zijn er resultaten geboekt door nadrukkelijker de samenwerking te zoeken met andere overheidsorganisaties en aan te sluiten bij de eigen ambities van die overheidsorganisaties.
  • Het programma is vooral doeltreffend geweest voor kleinere organisaties en waterschappen.
  • De doelmatigheid van het programma is gedurende de kabinetsperiode verbeterd.

Het rapport belicht een aantal succesfactoren voor overheidsbrede programma’s op het gebied van digitalisering.

Achtergrond

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-II uit 2012 was het doel opgenomen dat ondernemers en burgers zaken die ze met de overheid doen – zoals het aanvragen van een vergunning – uiterlijk in 2017 digitaal kunnen afhandelen. Om deze overheidsbrede doelstelling te helpen realiseren is in 2013 het programma Digitaal 2017 gestart. Het programma is onder regie van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken uitgevoerd.

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig