Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Handreiking dataclassificatie gepubliceerd voor co-creatie

27/02/2018

De Expertgroep Gegevensmanagement van koepelorganisatie VIAG heeft op GEMMA Online een handreiking dataclassificatie gepubliceerd. De expertgroep nodigt iedereen die betrokken is bij de gemeentelijke informatievoorziening van harte uit om vragen, opmerkingen en verbetervoorstellen op deze handreiking door te geven. De termijn voor deze zogenoemde co-creatie eindigt op 1 maart 2018. Na 1 maart verwerken de GEMMA-experts van VNG Realisatie samen met de expertgroep de ontvangen input in de definitieve handreiking, die naar verwachting in april 2018 wordt gepubliceerd.

U vindt de voorlopige handreiking op GEMMA Online. Via de Denk Mee-omgeving op deze zelfde website kunt u uw opmerkingen over de handreiking aan ons doorgeven.

Waarom dataclassificatie?

Om gegevens te kunnen gebruiken en beschermen, moet je als organisatie ten eerste weten welke gegevens je allemaal in huis hebt. Het in kaart brengen hiervan noemen we inventariseren. Van deze beschikbare gegevens moet je vervolgens de waarde voor de organisatie te bepalen. Zodat je de gegevens op een passende manier kunt beschermen. Het indelen van gegevens naar hun waarde noemen we classificeren. Inventarisatie bevordert het gebruik en hergebruik van gegevens, en dat draagt weer bij aan een betere kwaliteit van gegevens. Dit geldt zowel voor gebruik binnen de gemeentelijke organisatie als voor gebruik door keten- en netwerkpartners en samenwerkingsverbanden.  

Wat is GEMMA en wat is GEMMA Online?

GEMMA staat voor de Gemeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten – een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun ICT-omgeving en hun processen. GEMMA helpt gemeenten om ICT-ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. GEMMA Online is de centrale publicatie-omgeving van GEMMA. Alle informatie over GEMMA wordt hier gepubliceerd, beheerd en geactualiseerd. GEMMA omvat ook een discussieplatform met verschillende fora, georganiseerd per onderwerp.

Meer informatie vindt u op www.gemmaonline.nl