De AVG belicht vanuit acht stellingen, verslag rondetafeldiscussie

08-03-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

 “Je kunt je bestuur of management schrik aanjagen door te focussen op boetes, maar je kunt privacy ook gebruiken als vliegwiel om je dataorganisatie op orde te krijgen,” aldus Frans la Housse van de Belastingdienst tijdens de discussie over de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 ‘De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet de nieuwe privacywet na invoering op 25 mei aanstaande niet direct handhaven, maar haar capaciteit juist inzetten op voorlichting en ondersteuning van (MKB-)bedrijven […] De nieuwe privacywetgeving is complex en ingrijpend, veel kleine bedrijven zijn nog onvoldoende op de hoogte en er is nog te veel onduidelijkheid over de concrete toepassing van de wet.’ Bovenstaande noodkreet werd half januari door werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland verstuurd aan de leden van de Tweede Kamer en het geeft nog maar eens aan dat de implementatie van de AVG meer is dan het omzetten van ‘wat knopjes’. Dat bleek ook tijdens de door Capgemini en iBestuur georganiseerde rondetafeldiscussie, die op maandag 29 januari in Nieuwspoort (Den Haag) werd gehouden en waarop veertig betrokkenen af waren gekomen. Zij luisterden naar de ervaringsverhalen van vier plenaire sprekers (zie: kaders) en discussieerden, aan de hand van een achttal stellingen en onder leiding van Marcel Thaens, vooral met elkaar.

Voorhet volledige artikel zie iBestuur https://ibestuur.nl/nieuws/de-avg-belicht-vanuit-acht-stellingen

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig