Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Programma Digitaal 2017 afgesloten

27/03/2018

Tijdens het Algemeen Overleg Digitale Overheid in de Tweede Kamer van 14 maart 2018 stond de evaluatie van het programma Digitaal 2017 op de agenda. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), stelde op basis van de evaluatie kort en bondig vast dat het programma doelmatig en doeltreffend is geweest. Hiermee is het programma Digitaal 2017 ook politiek afgesloten.

Conclusies

Het evaluatierapport stelt dat overheidsorganisaties resultaten hebben geboekt omdat ze nadrukkelijk de samenwerking hebben gezocht. Het programma is vooral van meerwaarde geweest voor kleinere organisaties en waterschappen. Digitaal 2017 heeft geholpen het onderwerp bij organisaties op de politieke-bestuurlijke agenda’s te zetten. Het gevolg is dat deze agenda’s de komende tijd worden uitgevoerd waardoor de digitale dienstverlening verder verbetert.

Geleerde lessen

Het programma Digitaal 2017 heeft, binnen de gestelde kaders, behoorlijk wat bereikt. Maar het programma had meer kunnen bereiken met meer politiek-bestuurlijke betrokkenheid en een effectievere overleg- en governance structuur.

Vervolg

Begin maart heeft staatssecretaris Knops de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe inrichting van de governance voor de digitale overheid en het Digiprogramma 2018. In de nieuwe governance wordt er onder andere een hoogambtelijk overheidsbreed beleidsoverleg ingericht om te komen tot een gedragen visie op de digitale overheid, een agenda en een effectief beleid.