Staatssecretaris Knops: Burgers en ondernemers centraal

21-03-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Staatssecretaris R.W. (Raymond) Knops

Op woensdag 14 maart 2018 vond het Algemeen Overleg Digtale Overheid plaats in de Tweede Kamer. Op de agenda stond onder andere de evaluatie van het programma Digitaal 2017, de voortgangsrapportage eID (juli-december 2017) en de nieuwe inrichting van de governance voor de digitale overheid.

Burger centraal

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK): ‘Het digitaliseren van de overheid is van essentieel belang voor het goed functioneren van diezelfde overheid. Digitalisering is nodig om vooruit te komen maar het vraagt wel om een andere manier van communiceren met burgers. Het staat als een paal boven water voor mij dat de burger centraal staat in het hele proces van digitaal zakendoen met de overheid. En dat iedereen mee kan doen. Dat vraagt van de overheid dat ze ingewikkelde processen eenvoudig aanbieden aan burgers, dat er gebruiksvriendelijke systemen worden ingezet en dat er begrijpelijke taal gebruikt wordt’.

‘Het digitaliseren van de overheid is een verantwoordelijkheid van alle betreffende departementen. Ik zie er op toe als coördinerend bewindspersoon dat er volgens dezelfde basisprincipes gewerkt wordt. Ik vind het hierbij belangrijk dat de burger centraal staat en dat er zo veel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van open source’.

Realistische digitale agenda

De staatssecretaris laat verder weten dat hij nog voor de zomer een realistische digitale agenda presenteert. ‘Het debat, digitalisering van de overheid, moet niet alleen gevoerd worden tussen bestuurders en politici, maar daar moeten ook maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties aan deelnemen. In de nieuwe governance voor de digitale overheid hebben ook deze spelers een rol gekregen’.

Een belangrijk doel van de nieuwe governance is dat de overheden de vraagstukken van de informatiesamenleving in gezamenlijkheid en met voldoende oog voor de uitvoering oppakken.

Het hele betoog van staatssecretaris Knops kunt u terugkijken op de website van de Tweede Kamer.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig