Stem-advies VNG ALV t.a.v. GGU Jaarprogramma 2019 en financiele bijdrage Fonds GGU voor 2019

06-06-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief, VIAG en VNG door Frank Kerkhoven

 

 

 

Geachte leden,

Op 27 juni a.s. behandelt de Algemen Ledenvergadering van de VNG onder agendapunt 8 de voorstellen met betrekking tot het GGU Jaarprogramma 2019 en de financiële bijdrage aan het fonds GGU voor volgend jaar. Alle gemeenten zijn via ledenbrief 18/025 dd. 30 mei jl. geïnformeerd over deze voorstellen. VIAG en IMG hebben de afgelopen periode intensief contact gehad met VNG over deze voorstellen, VNG heeft daarnaast een toelichting gegeven op het GGU jaarplan tijdens het CIO beraad van 17 mei jl. en de gezamelijke Themadag van VIAG en IMG op 18 mei jl. Op basis van de ontvangen toelichting en de antwoorden die VNG heeft gegeven op onze vragen zijn we gekomen tot een stem-advies aan onze leden. U kunt ons advies in deze brief zo u wilt gebruiken in de onderbouwing van uw advies aan uw college

In deze brief doen de besturen van IMG en VIAG een beroep op u, om uw bestuurders een positieve stem te laten uitbrengen over de voorstellen met betrekking tot Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en om daar zelf capaciteit voor beschikbaar te stellen.

Klik hier om de brief aan VNG in te zien of te downloaden.

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig