Digitaliseringsdeal voor de bouw komt er aan

23-08-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Een coalitie van rijksoverheid, opdrachtgevers en marktpartijen verwacht op 5 oktober 2018 een Digitaliseringsdeal voor de bouw te sluiten. 

Het betreft een akkoord op hoofdlijnen op het gebied van digitalisering en informatisering, met als onderlegger een concreet programmavoorstel voor de komende drie jaar.

Drie lijnen
De Digitaliseringsdeal omvat drie ontwikkellijnen. De eerste lijn richt zich op het organiseren van externe prikkels om de transitie te versnellen. De tweede lijn werkt toe naar een visie op de toekomst van de gebouwde omgeving, de rol van informatisering daarbij en de daarbij noodzakelijke inrichting van de eigen organisatie. De derde lijn focust op één taal, één stelsel, één kennisagenda, met een bijpassend onderwijsprogramma. 

Eerst een intentieverklaring
In aanloop naar de Digitaliseringsdeal wordt op korte termijn een intentieverklaring getekend en een plan van aanpak afgerond. Dit gebeurt onder regie van de Kerncoalitie vanuit BIR, DSBI en Bouwagenda (meer info volgt via website Bouwagenda). 

Gelegenheidscoalitie neemt gezamenlijk voortouw
De ondertekening van de deal is voorzien op de BIM Loket Kennisdag op 5 oktober. Daarmee is de cirkel rond: op de Kennisdag in oktober vorig jaar klonk een sterke roep om regie en leiderschap. Dit was de aanleiding voor een vervolgoverleg met Bernard Wientjes eind januari tussen de betrokkenen bij de paneldiscussie, georganiseerd door het BIM Loket en de Bouwagenda. Het leidde tot de vorming van een gelegenheidscoalitie, die gezamenlijk het voortouw neemt om beleid te maken én eigenaar voor de uitvoering te zijn.

www.debouwagenda.com

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig