Voortgang basisinfrastructuur van de digitale overheid

23-08-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

‘Ik werk hard aan het stap voor stap verbeteren van de MijnOverheid dienstverlening. Ik erken de noodzaak ervan, maar benadruk tegelijk dat dit nooit klaar is. Verdergaande digitalisering is daarbij de hoofdkoers, met nadrukkelijk oog voor mensen die daar problemen bij ondervinden’. Dat schrijft staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de brief informeert Knops de Tweede Kamer over de stand van zaken van moties en toezeggingen over de basisinfrastructuur van de digitale overheid. Naast de digitale voorziening MijnOverheid gaat de staatssecretaris in de brief verder in op:

  • de digitale machtigingsvoorziening voor burgers en bedrijven
  • regie op gegevens voor burgers en bedrijven
  • de jaarlijkse monitor voor de Generieke Digitale Infrastructuur
  • de motie inzake onbetaalde inzet van ICT-experts
  • het beleid voor open source software bij de overheid.

Lees meer over de stand van zaken over deze onderwerpen in de Kamerbrief van staatssecretaris Knops

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig