KPN/QSight event Gemeente 2020 op 2 oktober 2018

06-09-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Het jaar 2020 heeft een magische klank, niet alleen vanwege de vele betekenissen die mensen toekennen aan dubbele getallen.
In het jaar 2020 moeten gemeenten klaar zijn voor een verbeterde dienstverlening richting burgers en ondernemers, door meer data
gedreven te werken met een optimale digitale infrastructuur. Dit is onder andere vastgelegd in de Digitale Agenda 2020 (DA2020).
In deze Digitale Agenda zijn de gezamenlijke ambities van gemeenten vastgelegd om aan te sluiten bij, en effectief te opereren in,
de informatiesamenleving.
De Digitale Agenda 2020 ondersteunt, ontzorgt en versterkt gemeenten daarbij en doet dat aan de hand van een zestal doelstellingen: meer datagedreven werken, optimaliseren gemeenschappelijke infrastructuur, samen organiseren, verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers, verder brengen van innovatie en onderzoek.
QSight IT (100% docher van KPN) helpt de Regionale ICT dienst (RID) Utrecht hierbij al enige tijd: niet alleen met het leveren van ict-diensten maar vooral door mee te denken en kennis te leveren.

Op 2 oktober 2018 a.s. bent u van harte welkom op onze gezamenlijke informatiebijeenkomst in Het Huis van de Stad in Culemborg, een bijzondere historische locatie. Gastsprekers Daniëlle Govaerts en Jan van Dijk van RID Utrecht leggen uit hoe zij samen met QSight IT de weg naar 2020 bewandelen.
Daarnaast laten we zien hoe wij gemeenten helpen de security volwassenheid te verhogen, op een objectieve manier te meten en te vergelijken met uw branchegenoten. Deze mogelijkheid demonstreren we ter plekke.

Agenda
09:00 uur Ontvangst met koffie en koek
09:30 uur Welkom door Kasper van Wersch, accountmanager lokale overheid QSight IT
09:45 uur Introductie RID Utrecht door Daniëlle Govaerts MsC, directeur RID Utrecht
10:00 uur Hoe helpt RID Utrecht haar gemeenten 2020-proof te worden? Door Jan van Dijk, projectmanager Regionale ICT-dienst Utrecht
10:45 uur Koffiepauze
11:15 uur Cybersecurity: de focus gaat naar detectie, continue- en actieve monitoring. Het kunnen voorspellen van risico’s voor uw organisatie en het toetsen van de effectiviteit van al genomen maatregelen. Hoe helpt QSight IT u met het leveren van betrouwbare dienstverlening aan burgers en bedrijven, terwijl u voldoet aan Logius, Ensia, BIG, etc: door Lambert Hofstra, business consultant QSight IT
12:00 uur Security Ratings: Tijdens een presentatie en live demo zal worden uitgelegd hoe Security Ratings toegepast worden om het risico van derde partijen (bijvoorbeeld ketenpartners) inzichtelijk te maken en om uw eigen organisatie te kunnen vergelijken
met de branche. Door Remco Geerts, Business Development Security Services QSight IT
12:45 uur Lunch
13:15 uur Einde

LET OP: Als u zich aanmeldt voor 15 september dan ontvangt u tijdens dit seminar kosteloos het BitSight Security Rating Report voor uw
eigen organisatie. (Kijk ook op www.bitsighttech.com)

Voor aanmelding klik hier

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig