Consistentie Stelsel van Basisregistraties zichtbaar

03-10-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Onderzoek dat is uitgevoerd naar de kwaliteit van het Stelsel van Basisregistraties heeft de consistentie zichtbaar gemaakt.

In opdracht van BZK en een aantal basisregistraties heeft ICTU in samenwerking met het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) een kwaliteitsmeting uitgevoerd waarmee de kwaliteit van het Stelsel van Basisregistraties in onderlinge samenhang inzichtelijk is gemaakt. De kwaliteitsmeting laat op basis van een analyse van de registraties zien in hoeverre de gegevens in de basisregistraties consistent zijn met elkaar.

Meten van kwaliteit op basis van bestaande en nieuwe indicatoren

Het onderzoek is een tweemeting en richt zich op de Basisregistratie Personen (BRP), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), het Handelsregister (HR) en de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). Daarnaast is gekeken naar de consistentie van onderwijsinstellingen zoals vermeld in de sectorale basisregistratie Instellingen (BRIN). Op basis van zowel bestaande als nieuwe indicatoren zijn de gegevens gemeten. Een indicator is berekend door twee of meer registraties met elkaar te confronteren: de BRP en het HR zijn met de BAG geconfronteerd, de WOZ met zowel de BRP als het HR. Tenslotte is de BRIN vergeleken met de BAG. Het peilmoment van de onderzochte gegevens lag op 1 december 2017.

Conclusies

De consistentie van de basisregistraties BRP, HR en BAG is wederom erg hoog. Van de nieuwe indicatoren blijkt ook de WOZ een hoge consistentie met de BRP te vertonen. Bij de BRIN in relatie tot de BAG en WOZ in relatie tot het HR ligt de consistentie lager.

Vervolg

De basisregistraties kunnen met de resultaten bepalen tot welke concrete verbeteracties dit zal leiden. De kwaliteitsmeting wordt periodiek herhaald, zodat een reguliere cyclus van meten en verbeteren tot stand komt.

Meer informatie

Download het onderzoeksrapport ‘Monitor Kwaliteit Stelsel van Basisregistraties – Tweemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang 2017‘. Naast het rapport is een uitgebreide tabellenset opgenomen met detailcijfers.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig