Digitale Identiteitslab gestart

01-11-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Het ministerie van BZK  is in samenwerking met Waag en Vereniging Nederlandse Gemeenten begonnen met het Digitale Identiteitslab. Het lab gaat op zoek hoe een digitale identiteit er in de toekomst uit zou kunnen zien.

Een digitale identiteit gaat over elke Nederlander, jong of oud, digitaal geletterd of niet. De vraag is: hoe zorgen we ervoor dat we iedereen meenemen in deze reis zodat een digitale identiteit begrijpelijk, bruikbaar en toegankelijk blijft voor iedereen?

Een groot gedeelte van het maatschappelijk leven speelt zich digitaal af. We communiceren via sociale media, bankieren online, kopen goederen via het internet en doen online zaken met de overheid. Een digitale identiteit is een steeds ingewikkelder maar belangrijker begrip geworden. Wat is een digitale identiteit eigenlijk? Is dat mijn Snapchatprofiel? Mijn DigID? Mijn kijkgeschiedenis op Netflix? En heb ik hier zelf nog wel regie over?

Zie ook: https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/identiteit/digitale-identiteitslab/

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig