7 februari 2019 VIAG Workshop: Blockchain in uw bedrijfsproces?

02-11-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

                                                                   

Dienstverlening aan burgers is sterk in ontwikkeling. De toenemende vraag naar eenvoudige, snelle en betrouwbare dienstverlening staat daarbij centraal. Burgers en bedrijven hebben namelijk vaak geen keuze: de diensten moeten worden afgenomen. De wijze waarop de dienstverlening wordt vormgegeven een aangeboden kan daarbij in grote mate worden gestuurd door de overheid.

Een van de ontwikkelingen die mogelijkheden biedt voor eenvoudige, snelle en betrouwbare dienstverlening is Blockchaintechnologie. De voordelen zijn onder andere:

  1. Processen tussen overheid, burgers en ketenpartners kunnen (grotendeels) automatisch en slim worden uitgevoerd met behulp van bijvoorbeeld Smart Contracts.
  2. Alle processen, transacties en de uitwisseling van informatie zijn veilig, betrouwbaar en transparant voor alle betrokkenen met behoud van privacy.
  3. Regelingen en voorzieningen kunnen online beschikbaar worden gesteld aan iedereen die er recht op heeft. Een goed voorbeeld daarvan is de eBurgerpas die de especialisten in co-creatie met gemeenten ontwikkelen.
  4. De administratieve en financiële afhandeling kan in de meeste gevallen volledig geautomatiseerd worden afgehandeld. Dit vermindert de administratieve lasten, waardoor er meer tijd beschikbaar is voor goede dienstverlening.

Maar Blockchain is toch traag?

Er zijn veel misverstanden en er is veel onwetendheid over blockchain. Er worden meestal argumenten aangedragen die van toepassing zijn op de 1ste en soms 2e generatie Blockchain. De Blockchain is een veredelde spreadsheet, het vreet energie, het is niet schaalbar, te traag, te duur enzovoorts. Er zijn inmiddels veel ontwikkelingen die deze tekortkomingen het hoofd geboden hebben. Met name de 3e en 4e generatie Blockchains bieden interessante voordelen. Tijdens de workshop gaan we hierop in.

Veel gemeenten al aan de slag

Maandag 29 oktober 2018 is Gemeente Hengelo (Overijssel) live gegaan met de Blockchain-oplossing eWaarmerk! De Gemeente Hengelo gaat als eerste raadsdocumenten eWaarmerken zodat iedereen kan controleren of de informatie daadwerkelijk afkomstig is van de gemeente en de inhoud conform het origineel en niet aangepast is.

In de nabije toekomst wil de Gemeente Hengelo alle zaken en documenten van burgers en bedrijven ontsluiten via MijnHengelo. Door alle documenten te voorzien van eWaarmerk kan er nooit een discussie ontstaan over authenticiteit en integriteit van de informatie.

Een aantal andere gemeenten zijn ook druk bezig met de invoering van blockchainoplossingen. Dit doen ze onder meer voor vergunningen, sloopmeldingen, processen in het Sociaal Domein en gemeentelijke regelingen en voorzieningen via de eBurgerpas.

 

Workshop: Blockchain in uw bedrijfsproces?

Op 30 november organiseert het VIAG in nauwe samenwerking met BCT en especialisten een workshop in Eindhoven voor maximaal 35 deelnemers die van plan zijn stappen te zetten met de invoering van blockchaintechnologie. De workshop heeft een praktische insteek zodat u aan het einde een concreet stappenplan heeft voor het succesvol invoeren van Blockchaintoepassingen in uw organisatie.

Programma

13.00 – 13.30

In de introductie door Ruud Storcken (BCT) worden de ontwikkelingen op technologisch gebied uiteengezet in de tijd, aangegeven waar Blockchain in die ontwikkelingen past en welke trends we signaleren.

13.30 – 14.15

Na de introductie gaat Kees Groeneveld (especialisten) in op het organiseren van vertrouwen in een digitale wereld en de wijze waarop u hierop met Blockchain in kunt spelen. Aan de hand van 10 vragen gaan de deelnemers ontdekken wanneer de inzet van Blockchain wel of juist niet zinvol is. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en ervaringen nemen we de deelnemers mee in de “do’s and dont’s” en de aanpak.

14.15 – 14.45

Pauze.

14.45 – 15.30

Na de pauze gaan we in kleine groepjes aan de slag met de volgende vraagstukken:

  • Welke processen zijn het meest geschikt voor de inzet van Blockchaintechnologie?
  • Hoe kunt u een Blockchainproject het beste aanpakken in uw eigen organisatie?
  • Welke bezwaren zijn er en hoe kunnen deze worden weggenomen?
  • Wanneer en op welke wijze wilt u starten?

15.30 – 16.15

De uitkomsten van de werkgroepen worden plenair gedeeld met elkaar.

Locatie: IGLUU Eindhoven - Lichttoren 32 (5 minuten lopen vanaf station NS Eindhoven centraal).

Datum: 7 december 2019

Tijdstip: Inloop met een lichte lunch om 12.00. Start 13.00. Einde uiterlijk 16.30.

Aanmelden kan via https://www.especialisten.nl/contact. Bij opmerkingen geeft u aan “Workshop Blockchain 30 november”.

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Wel wordt een bedrag van EUR 50,-- ex. btw in rekening gebracht bij afmelding dan wel ‘no show’.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig