Oproep leveren bijdrage aan risicoanalyse Common Ground

02-11-2018 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst van de gemeentelijke informatievoorziening is de common ground. Dit is daarom een van de prioriteiten van de Taskforce. Voor de zomer is er een wetenschappelijke validatie op het concept van de common ground uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat de common ground een toekomstbestendig perspectief biedt. Wel werd geadviseerd om een goede risico-analyse te doen voor de common ground, om de slagingskans te vergroten.

In dit kader vragen we namens de Taskforce of er vanuit FAMO/IMG en VIAG 4 tot 5 leden kunnen bijdragen aan een risico-analyse common ground. Zouden jullie dit bij de leden van jullie organisatie willen uitvragen? Kandidaten kunnen zich melden bij VNG: Theo.peters@vng.nl

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig