Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging 2019/2020

15/01/2019

Op 10 december is het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2019/2020 gepubliceerd. Dit dreigingsbeeld heeft als doel gemeenten weerbaarder te maken op het gebied van informatiebeveiliging door inzicht te geven in de belangrijkste risico’s voor de eigen organisatie.

Gemeenten maken samen werk van informatiebeveiliging en de VNG ondersteunt ze daarbij. Het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging 2019/2020 is opgesteld door de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), de collectieve voorziening van alle Nederlandse gemeenten op basis van een analyse van incidentrapportages van gemeenten, meldingen aan de IBD en een analyse van bronnen, zoals het Cybersecuritybeeld Nederland (CBSN). Daarnaast zijn er interviews afgenomen bij gemeenten, de informatiebeveiligingsfunctionarissen van andere sectoren en leveranciers van gemeentelijke ICT-diensten.

Interne organisatie

Het dreigingsbeeld 2019/2020 richt zich op de interne organisatie van gemeenten en belangrijkste risico’s voor de gemeentelijke informatieveiligheid zijn:

  1. Informatiebeveiliging kampt met imagoprobleem;
  2. Inzicht in risico’s is niet integraal;
  3. Aanvallen succesvol door ontbreken basismaatregelen;
  4. Te veel werk voor te weinig mensen;
  5. De complexiteit neemt toe.

Imagoprobleem

De belangrijkste constatering in het beeld is dat informatiebeveiliging met een imagoprobleem kampt. Hierin verschillen gemeenten overigens niet van andere sectoren. Omdat het onderwerp abstract en onzichtbaar is voor inwoners en ondernemers, is het geen in het oog springend onderwerp voor de politiek, hoewel men het belang wel degelijk ziet. Op de werkvloer worden informatiebeveiligingsmaatregelen gezien als drempel om het werk snel en efficiënt te kunnen doen. In het dreigingsbeeld biedt de IBD ook handelingsperspectief, in aansluiting op het ondersteuningsprogramma ter verhoging van de digitale weerbaarheid.

Privacy volop in de aandacht

Naast risico’s signaleert de IBD in het beeld ook trends en kansen.

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft voor een boost gezorgd in de aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens. Een positieve ontwikkeling, want privacy is hierdoor een blijvend aandachtspunt voor gemeenten. Dit helpt de informatieveiligheid te vergroten.

Overhandiging tijdens vijfjarig bestaan van de IBD

Het dreigingsbeeld is 10 december tijdens de viering van het vijfjarig bestaan van de IBD door het hoofd van de IBD, Nausikaä Efstratiades, overhandigd aan Franc Weerwind, burgemeester van Almere en voorzitter van de VNG-commissie Informatiesamenleving.

Download het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2019/2020