Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeenten, schiet op met elektronisch factureren

12/02/2019

Vanaf 18 april moeten lokale overheden in staat zijn om e-facturen te ontvangen en verwerken. Uit een digitale kaart van het verantwoordelijke programmabureau PIANOo blijkt dat lang niet alle gemeente klaar zijn met de implementatie.

Deadline halen

De kaart van PIANOo noemt geen exacte aantallen, maar laat een lappendeken van kleuren zien: een aantal gemeenten is klaar, sommige zijn bezig met een pilot of met de implementatie, maar een groot aantal is pas bij de voorbereiding of is nog niet gestart. De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) doet een oproep aan gemeenten die nog niet aan deze Europese richtlijn voldoen om de deadline wel te halen.

Waterschappen schieten op

Twee provincies zijn bezig met de voorbereiding, vier zijn bezig met een pilot of met de implementatie en de rest is gereed. De waterschappen lijken er het best voor te staan: vijf zijn bezig met een pilot of met de implementatie en vijftien zijn klaar voor de start. Alleen Hollandse Delta is nog in de voorbereidingsfase.

Bron: BinnenlandsBestuur digitaal