Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VNG en Microsoft komen gemeentelijke voorwaarden overeen

26/02/2019

Rijk en VNG richten Cloud Competence Center op!

Alle Nederlandse gemeenten kunnen vanaf 1 februari 2019 gebruikmaken van de gemeentelijke voorwaarden van Microsoft. Op 15 februari 2019 jl., ondertekenden Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur VNG, en Emily Glastra, directeur publieke sector bij Microsoft Nederland, de nieuwe gemeentelijke voorwaarden. Deze passen in de beweging die is ingezet door Nederlandse gemeenten om meer samen te organiseren.

Een aantal belangrijke veranderingen in de Microsoft werkomgeving, waaronder Office 365 producten, Windows 10, beveiligingsproducten, en samenwerkingsproducten, is voor VNG Realisatie aanleiding geweest om met Microsoft in onderhandeling te treden over de voorwaarden. Uit de onderhandelingen zijn gunstige voorwaarden voor gemeenten gekomen, waarvan gemeenten zelf bepalen of ze er gebruik van maken.

Het Rijk en VNG zijn zich bewust van de publicatie en de bevindingen van het Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd in opdracht van het SLM Microsoft Rijk. Het Rijk en VNG spannen zich in om de bevindingen adequaat te adresseren. Onderdeel van die inspanning is dat het Rijk en VNG rekening houden met verdere ontwikkelingen door Microsoft in Office 365 Pro Plus en het bieden van additionele informatie, die kunnen helpen bij het adresseren van bevindingen van het DPIA rapport.

Gemeentelijke voorwaarden
Bij de gemeentelijke voorwaarden is er rekening gehouden met het feit dat gemeenten zelf de inrichting van hun werkplek bepalen. Ter ondersteuning zijn verschillende producten ontwikkeld, waaronder de volgende:

  1. Op gemeenten toegespitste documentatie die de gemeenten uitleg geeft over de impact van de AVG op de Microsoft-werkomgeving. Deze documentatie geeft uitleg over de complexe licentiestructuur en dient ertoe om het management van gemeenten een afgewogen keuze te laten maken over het gebruik van Microsoft-producten in relatie tot de werkplek.
  2. Aanpassing van de algemene juridische voorwaarden in relatie tot privacy en beveiliging. Een specifiek overheidsaanbod: de Overheidswerkplek bestaande uit Microsoft 365 E3, aangevuld met security, privacy en compliancy-producten.

Samenwerking Rijk en VNG in Cloud Competence Center
VNG en het Rijk zetten in de komende drie maanden een Cloud Competence Center op. Het op te richten Cloud Competence Center zal naast het volgen van de invulling van de bevindingen in het DPIA, zorgen voor ondersteunende informatie over het veilig en privacy gericht inrichten en gebruiken van Windows 10 en Office 365. Het richt zich eerst op Microsoft en in 2020 ook op andere softwareproducten. In het Cloud Competence Center wordt kennis gebundeld en aan gemeenten en Rijk beschikbaar gesteld. Vanaf april 2019 zal een pilot uitgevoerd worden bij de gemeente Utrecht en bij ICT West-Brabant West voor de implementatie van de Overheidswerkplek. De ervaringen die hierbij worden opgedaan worden met andere gemeenten gedeeld.