Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

GGI-Veilig aanbesteding gepubliceerd

12/03/2019

 

VNG Realisatie heeft op 28 februari 2019  de aanbesteding GGI-Veilig aangeboden aan de markt. GGI-Veilig is één van de projecten voor de realisatie van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI).

Samen vergroten van de digitale weerbaarheid 

Het doel van GGI-Veilig is de digitale weerbaarheid van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden te vergroten. Het belang dat gemeenten hieraan hechten en de voordelen van een gezamenlijke aanbesteding blijken uit het feit dat ruim 330 gemeentelijke organisaties deelnemen.

GGI-Veilig biedt gemeenten een samenhangend pakket producten en diensten voor operationele informatiebeveiliging die collectief verworven wordt. Zowel inhoudelijk als procesmatig zijn de aanbestedingsstukken met de grootst mogelijke zorg tot stand gebracht. De eisen en wensen zijn in samenwerking met informatiebeveiligingsdeskundigen van gemeenten, adviseurs van de Informatiebeveiligingsdienst en de GGI-projectorganisatie van VNG-Realisatie opgesteld.

Naast het vergroten van de digitale weerbaarheid en een veiligere ICT-infrastructuur zal GGI-Veilig leiden tot lagere kosten voor de verwerving, het gebruik en het up-to-date houden van de te contracteren informatiebeveiligingsproducten en -diensten. De aanbesteding is verdeeld in meerdere percelen en resulteert in meerdere raamcontracten met marktpartijen. Gemeenten bepalen zelf wanneer ze de producten en diensten uit de GGI-Veilig raamcontracten gaan afnemen. GGI-Veilig is zowel qua marktvolume en aantal deelnemende gemeenten de grootste aanbesteding die tot nu toe vanuit VNG Realisatie in de markt is gezet. 

Aanbestedingsprocedure

Marktpartijen die geïnteresseerd zijn in de stukken kunnen deze opvragen via het CTM-platform van VNG Realisatie en via Tenderned. Communicatie met marktpartijen verloopt enkel via het CTM-platform. 
Gemeenten kunnen op de site van GGI-Veilig meer informatie over de aanbesteding vinden. De verwachting is dat eind mei/begin juni tot gunning van de raamovereenkomsten overgegaan kan worden. Vervolgens kunnen gemeenten van de producten en diensten gebruik gaan maken. Hierbij worden gemeenten ondersteund vanuit VNG Realisatie.