Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Steeds meer gemeenten sluiten aan bij Common Ground

12/03/2019

Als gevolg van de groeiende stroom aan digitale gegevens is het voor gemeenten steeds lastiger om dienstverlening aan burgers en bedrijven snel te verbeteren, en dreigen ICT-systemen vast te lopen. Het huidige ICT-systeem is weinig flexibel, kwetsbaar en duur en staat een optimale dienstverlening aan burgers en ondernemers in de weg. Dit besef zette een beweging in gang voor de stapsgewijze ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige gemeentelijke ICT-infrastructuur: Common Ground.

Initiatiefnemers

Met Common Ground kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend vernieuwen vanuit de basis: de gegevenslaag. Common Ground is een initiatief van twee gemeentelijke koepelverenigingen voor I&A-professionals: IMG 100.000+ en VIAG. Met ondersteuning van VNG-Realisatie.

Nieuwe werkwijze van samenwerken

Common Ground staat voor een moderne, agile manier van ICT-systemen ontwerpen, bouwen en beheren. Common Ground gaat uit van de gedachte van een gezamenlijk gegevenslandschap en stelt gemeenten in staat sneller te innoveren en kosten te besparen.

Een nieuwe werkwijze om samen met marktpartijen de gemeentelijke informatievoorziening te verbeteren. Meer samen optrekken en niet steeds weer het wiel opnieuw uitvinden. ‘Eenmaal ontwikkelen, 380 keer toepassen.’ Dat was eind 2016 de gedachte achter de opzet van samen organiseren, een beweging opgestart vanuit gemeenten.

Uitwisseling van gegevens

De werkprocessen van de gemeenten zitten verknoopt met gegevens. Alles zit opgesloten in silo’s. Dat terwijl gemeenten juist steeds meer behoefte hebben om gegevens uit te wisselen. Niet alleen tussen gemeenten onderling, maar ook tussen gemeenten en andere partijen. Zoals een Belastingdienst, DUO of een UWV. Om die gegevens op een goede manier over te zetten, maken al die partijen gebruik van koppelingen. Dit is een zeer ingewikkelde zaak van bijhouden en uitwisselen van gegevens en zou eigenlijk anders moeten.

Ook bestuurders en bewindslieden zien steeds meer in dat data onlosmakelijk verbonden zijn met de waarde die de overheid genereert voor de samenleving. En ze zien ook dat diezelfde overheid kwetsbaar is. Met name op het gebied van informatieprofessionals, of beter het gebrek daaraan.

Sinds de start in 2018 sluiten steeds meer gemeenten zich aan bij Common Ground. Lees meer over Common Ground en hoe je hier als gemeente bij kan aansluiten op de website van Common Ground.