Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Publiek Denken onderzoekt Agenda Digitale Overheid

09/04/2019

Publiek Denken onderzoekt samen met het Ambtenarenpanel hoe de agenda Agenda Digitale Overheid vorm krijgt binnen overheidsorganisaties en in hoeverre ambtenaren bekend zijn met NL Digibeter. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder ambtenaren. Graag verzoek ik u om onderstaande oproep te publiceren. Alvast dank

Oproep

Publiek Denken onderzoekt hoe de Agenda Digitale Overheid vorm krijgt binnen overheidsorganisaties en in hoeverre ambtenaren bekend zijn met NL DigiBeter. Bent u ambtenaar en wilt u uw mening delen? Ga dan naar de website van het Ambtenarenpanel.

Ter informatie

Nederland Digitaal is een kabinetsbrede strategie over alles wat met digitalisering te maken heeft. De Agenda Digitale Overheid (NL Digibeter) maakt deel uit van die strategie en richt zich op de overheid en het contact met burgers en ondernemers. Publiek Denken onderzoekt samen met Ambtenarenpanel hoe deze agenda vorm krijgt binnen overheidsorganisaties en in hoeverre ambtenaren bekend zijn met NL DigiBeter.

In de informatiesamenleving (iSamenleving) vormen de creatie, distributie, verspreiding en het gebruik van informatie belangrijke economische, politieke en culturele activiteiten. De overheid vindt het belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving. Is er voldoende aandacht voor het bevorderen van inclusie op het gebied van digitale dienstverlening? Zijn grondrechten en publieke waarden gewaarborgd? En in hoeverre is er ruimte voor innovatie? Dit en meer komt aan bod binnen het onderzoek.