Verkenning digitale samenleving in Limburg

04-04-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De provincie Limburg wil graag voorop lopen in de digitale samenleving. Wat zijn de kansen, mogelijkheden en risico’s die digitalisering de provincie biedt? Om daar achter te komen is een verkenning uitgevoerd die één ding duidelijk maakte: ‘Niets doen is geen optie!’.

Digitalisering leeft in Limburg

In opdracht van de provincie Limburg werden zes verkenners op pad gestuurd om de impact van digitalisering in de provincie in beeld te brengen. De zes, die spraken met ruim 350 mensen en bijna 300 rapporten en artikelen lazen, concludeerden dat digitalisering leeft in de   Er zijn veel spelers bezig met digitalisering en de grootste kracht ligt in het bundelen van krachten tussen overheid, onderwijs, ondernemers en burgers. De verkenning resulteerde in een rapport, terug te vinden op digitaallimburg.nl, waarin zowel de mogelijkheden en kansen die digitalisering Limburg biedt als de risico’s worden geschetst.

Iedereen moet mee kunnen doen

Gedeputeerde Hans Teunissen ziet drie belangrijke uitkomsten in het onderzoek. ‘Ten eerste moeten we ervoor zorgen dat elke Limburger mee kan doen in de steeds verdere digitalisering van Limburg.
Dat betekent bijvoorbeeld dat iedereen altijd en overal toegang moeten kunnen hebben tot het snelle internet en moet beschikken over de juiste kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst. Het vergroten van ICT-vaardigheden van alle scholieren, ouderen én alle werkenden is belangrijk. Voor die nieuwe razendsnelle ontwikkelingen draagvlak creëren in de samenleving is essentieel.’

Versterken innovatie- en experimenteerklimaat

‘Ten tweede vind ik dat we moeten inzetten op het versterken van het Limburgse innovatie- en experimenteerklimaat. We komen als provincie veel verder als ondernemingen, het onderwijs, maatschappelijke organisaties, burgers en de overheid hier samen ruimte te maken voor innovatie. Over onze eigen grenzen heen kijken en handelen: dat is nodig om te kunnen excelleren.

Digitaal vaardig MKB

Ten slotte pleit ik voor een digitaal vaardig midden- en kleinbedrijf. Bijvoorbeeld met meer ondersteuning van ondernemers, waardoor ze dankzij digitale technologieën hun online verkoop en omzet kunnen laten groeien of bedrijfsproces slimmer, sneller of goedkoper kunnen maken, aldus Teunissen.

Meer informatie

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig