Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Voorbeeld jaarrapportage FG voor college en gemeenteraad beschikbaar

09/04/2019

In de afgelopen periode heeft de IBD samen met gemeenten gewerkt aan een voorbeeld jaarrapportage / jaarverslag van de functionaris gegevensbescherming (FG) ten behoeve van de gemeenteraad en het college van B&W.

Er zijn twee voorbeelddocumenten beschikbaar:

FG’s van gemeenten kunnen dit voorbeeld gebruiken bij het opstellen van de eigen rapportage. De template Jaarrapportage FG van de IBD is gebaseerd op het eerder gepubliceerde document ‘het borgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie’. Via onze website is dit document te raadplegen en kunt u een Excelbestand vinden waar u kunt aangeven in hoeverre uw organisatie voldoet aan de daar gestelde criteria.

U treft de voorbeelden op de productpagina. De bewerkbare producten zijn beschikbaar via de IBD Community