Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Resultaten GIBIT-peiling: gewaardeerd instrument, met ruimte voor verbetering

21/05/2019

Eind 2016 zijn door de VNG de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld. Inmiddels gebruikt ruim 85 procent van de Nederlandse gemeenten deze voorwaarden bij het verwerven van ICT-producten en -diensten. Om inzicht te krijgen in de ervaringen die gemeenten en leveranciers de afgelopen twee jaar met de GIBIT hebben opgedaan, is begin dit jaar een waarderingspeiling uitgevoerd. De resultaten van de peiling zijn nu bekend.

Belang en waardering
Gemeentelijke gebruikers zijn overtuigd van de waarde van de GIBIT: driekwart meent dat het instrument helpt ICT-producten en -diensten te verwerven die beter aansluiten bij de specifieke behoeften van gemeenten. 95% van deze groep vindt het dan ook het belangrijk dat er een gezamenlijke gemeentelijke set ICT-inkoopvoorwaarden is. Onder leveranciers is dit percentage iets lager, maar ook hier staat een meerderheid (70%) positief tegenover het idee van een standaardset voorwaarden voor ICT-inkoop. Bij de waardering zien we hetzelfde beeld: beide doelgroepen zijn positief, maar leveranciers, die de GIBIT met een 6,1 waarderen, zijn minder uitgesproken dan gemeentelijke gebruikers, die gemiddeld een 7,7 geven.

Opdrachtgevers en leveranciers
Tijdens het inkoopproces wordt vaak niet alleen over in te kopen producten of diensten onderhandeld, maar ook over de voorwaarden bij het te sluiten contract. Een krappe meerderheid van de gemeenten ervaart meer discussie met leveranciers over de contractvoorwaarden sinds de GIBIT wordt gebruikt. Leveranciers die bezwaren hebben tegen GIBIT-artikelen, geven tegelijkertijd aan dat die bezwaren zich richten op een beperkt aantal artikelen. Over de dialoog tussen opdrachtgevers en leveranciers wordt verschillend geoordeeld. Gemeenten vinden dat over de GIBIT-voorwaarden goed met leveranciers te praten is, terwijl een kwart van de leveranciers aangeeft dat een gesprek met opdrachtgevers over de inkoopvoorwaarden nauwelijks mogelijk is.

Instrumenten en doorontwikkeling
De dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan worden geholpen door de toepassing van de GIBIT af te stemmen op de specifieke inkoopopgave. Met de GIBIT-overeenkomstengenerator kunnen eenvoudig op de opdracht toegespitste overeenkomsten gecreëerd worden. Slechts de helft van de gemeentelijke respondenten gebruikt echter dit instrument regelmatig, vaak of altijd. En hoewel de meeste gebruikers aangeven dat binnen hun organisatie voldoende kennis is om goed ICT-producten en -diensten in te kopen, heeft 40% van de gemeenten behoefte aan meer ondersteuning of toelichting bij de GIBIT.

Op de hoogte blijven of meer informatie?
De uitkomsten van de peiling gebruiken we om te zien hoe we de GIBIT-voorwaarden zelf, de instrumenten daarbij en de ondersteuning kunnen verbeteren.

Niet deelgenomen aan de peiling, maar wel op de hoogte blijven van GIBIT-nieuws? Meld u aan via het formulier.

De uitkomsten van de GIBIT-peiling zijn hieronder te vinden.

Meer informatie GIBIT

Downloads

Resultaten GIBIT-peiling Gemeenten

Resultaten GIBIT-peiling Leveranciers