Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ruim dertig partijen bekrachtigen DigiDealGO

21/05/2019

Een concreet samenwerkingsprogramma voor digitale versnelling in de bouw. Daar staat DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGo) voor. In de DigiDealGO worden sectorbrede afspraken gemaakt over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw.

De deal is een overeenkomst tussen de overheid, de brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de toeleverende industrie ondersteunt door de BIR (Bouw Informatie Raad) het BIM loket en de DSBI (Digitaal Stelsel Bouw en Installatie).

Twee jaar Bouwagenda

Tijdens de werkconferentie ‘Twee jaar Bouwagenda’ tekenden ruim dertig organisaties de DigiDealGO. Daarmee onderschrijven zij de gezamenlijke ambities, doelen en aanpak voor digitalisering van de bouwsector. Digitalisering vormt een cruciale voorwaarde voor het behalen van de opgaven zoals verwoord in De Bouwagenda.

Samen Slimmer Sneller

Voorzitter Richard Tieskens: ‘Essentie van de aanpak is dat gebruik wordt gemaakt van al bestaande en toekomstige digitaliseringsinitiatieven in de sector. De DigiDealGO richt zich op het aanbrengen van overzicht en samenhang in de vorm van zogenaamde versnellingsprojecten’.

De uitwerking van de DigiDealGO gebeurt vanuit het Digiteam en wordt aangestuurd vanuit de Bouw Digitaliserings Raad (BDR, voortgekomen uit de Bouw Informatie Raad en de kerncoalitie die bij de totstandkoming van de DigiDeal betrokken was). In de BDR is de hele sector vertegenwoordigd. Het Digiteam onder voorzitterschap van Richard Tieskens faciliteert en coördineert de activiteiten van de DigiDealGO. Dit team wordt ondersteund vanuit het BIM Loket. De organisaties die de DigiDealGO hebben getekend vormen de kring van ambassadeurs.

Meer informatie