Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Extra Bijeenkomst Consultatie Gegevenslandschap 4 juli in Den Haag

04/06/2019

Wegens grote belangstelling organiseert VNG Realisatie op 4 juli een extra bijeenkomst over de uitwerking van het Gemeentelijk Gegevenslandschap specifiek voor gemeenten. Ditmaal in Den Haag. De bijeenkomsten van 20 en 27 juni in Amersfoort en ’s Hertogenbosch zitten vol. De uitkomsten van deze middagen gebruiken wij om de instrumenten verder te verfijnen en uit te breiden. Uw inbreng wordt hierin bijzonder gewaardeerd. 

Voor leveranciers is er een korte toelichting op de Leveranciersbijeenkomst van 7 juni a.s. Reacties ontvangen we graag via de online consultatie (via de Denk Mee Knop) of via e-mail.

Common Ground biedt met een gelaagd architectuurmodel praktische handvatten om aan deze vernieuwing invulling te geven. Door VNG Realisatie is de Common Ground lagenarchitectuur nu reeds uitgewerkt naar het gemeentelijke gegevenslandschap. Per laag van dit gegevenslandschap is een detailuitwerking gemaakt van de functies waaraan door een gemeenten, of gemeentelijke samenwerking invulling gegeven moet worden.

Aanmelden

Indien u wenst deel te nemen aan de consultatie kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier. Wij vragen u voorafgaand aan de bijeenkomst kennis te nemen van het Gemeentelijk Gegevenslandschap en uw inhoudelijke vragen en opmerkingen per e-mail met ons te delen. De bijeenkomst start om 10.00u en duurt tot 15.00u.

Wij zien uit naar uw komst op 4 juli. Indien u er niet bij kunt zijn, dan is uw schriftelijke inbreng natuurlijk ook van harte welkom.